Fanjunkare för en dag

Det gavs möjlighet till dialog när Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Anders Silwer, följde med fanjunkare Eirik Steinum, Skaraborgs regemente, under en dag för att ta del av hans vardag. Bakgrunden till besöket är den diskussion som uppstod i samband med förhandlingar om förändrade kollektivavtal.

Efter ett mail från fanjunkare Eirik Steinum besökte generallöjtnant Anders Silwer Skaraborgs regemente, P 4, och tog del av verksamheten. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Förutom att samtala med anställda fick Anders Silwer även prova på att köra stridsvagn 122. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Många anställda passade på att samtala med Anders Silwer under besöket. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Besöket på P 4 stärkte generallöjtnantens bild av Försvarsmakten som en kraftfull organisation med duktiga och engagerade medarbetare. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Under många år har förhandlingar pågått om att teckna nya kollektivavtal som bidrar till ökad tillgänglighet och militär förmåga. Ett alltmer föränderligt omvärldsläge ställer höga krav på snabb omställning och det krävs regelverk som kan svara upp mot Försvarsmaktens behov, oavsett om verksamheten bedrivs under fred eller kris. Försvarsmaktens produktionschef Anders Silwer medverkade i Försvarets Forum 2/2016, Försvarsmaktens personaltidning, där han förtydligande att vi behöver bättre tillgång till våra medarbetare.

Det blev en artikel som väckte mycket reaktion och flera hundra anställda i Försvarsmakten skickade mail till produktionschefen. Han tog sig tid att svara på dem men reagerade extra på mailet från Eirik Steinum, anställd på Skaraborgs regemente, P 4.

Jag var ärligt talat riktigt upprörd och skrev det i mitt brev. Vi var mitt i övningsserien och när jag läste att de skulle ta bort ledigheten upplevde jag det som att de nonchalerade hur viktigt det är för mig att vara hemma med mitt barn och min fästmö, säger Eirik. 

Generallöjtnant blev fanjunkare
Eirik avslutade brevet med en uppmaning till Anders Silwer att de gärna får byta jobb en dag. Det han inte riktigt förväntade sig var att efter några samtal och ändringar i schemat kom Ander Silwer på besök för att ta del av hans verksamhet.

Det jag såg i mailet var en ung, engagerad och frustrerad människa. Jag såg mig själv för 30 år sedan. Mitt besök här har visat mig det jag alltid vetat om, personerna som arbetar i Försvarsmakten har en stark dedikation till jobbet och jag ser kraften i organisationen. Får man en uppgift så löser man den, säger Anders Silwer.

Under besöksdagen fick produktionschefen ta följe på Eirik och bland annat samtala med kollegor på regementet, övningsköra stridsvagn samt vårda materiel.

Jag är mycket nöjd över besöket. Det jag tar med mig är engagemanget och kreativiteten i organisationen. Möten som dessa vinner både vi och systemet på.

Även Eirik är mycket nöjd med besöket och under veckan har han varit på besök i Stockholm för att ta del av produktionschefens vardag.

Jag är rörd över att han är här för att bemöta vår frustation. Det jag vill få fram med besöket är snacket i fikarummet, jag vill ge generalen en möjlighet att spendera tid med anställda för att bara diskutera och reflektera, säger Eirik.

 

 

Hur har det då gått med förhandlingarna? Efter att Försvarsmakten förra året först sa upp två kollektivavtal och senare tog tillbaka dessa uppsägningar har förhandlingarna tagit ny fart och de pågår fortfarande.