Livsavgörande åtgärder

På Underhållskompaniets förbandsplats pågick intensiva aktiviteter där läkare och sköterskor tog hand om en skadad man med svåra brännskador. Mannen omhändertogs i samband med att bordningstroppen bordade ett misstänkt fartyg.

Förbandets sjukvårdskompetens är mycket hög med legitimerad personal i kombination med den militära förmågan. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fredrik Tornqvist tjänstgör som ST läkare på anestesikliniken i Malmö när han inte övar tillsammans med 2.amfibiebataljonen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sköterska och läkare jobbar sida vid sida i det trånga utrymmet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Mannen som fördes in till förbandsplatsen hade svåra brännskador, han sveptes in i en särskild steril brännskadeduk. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det första omhändertagandet av den skadade genomfördes av sjukvårdsgruppen i ambulansbåten. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det är sparsamt med utrymmen på förbandsplatsen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
All tänkbar utrustning finns, men självklart önskar personalen än mer utrustning för att kunna behandla skadade och sjuka. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Personalen jobbar helt prestigelöst vilket märks tydligt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det är vid tillfället kraftiga vindar vilket får ambulansbåten att kränga. Det gäller då att ha största fokus på att ändå ta hand om den skadade. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den skadade får vätskeersättning i ambulansbåten. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Personal på Underhållskompaniet visar in helikoptern som ska hämta den skadade mannen från förbandsplasten och flyga honom till ett civilt sjukhus. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Mannen bärs till helikoptern och där möter besättningen upp. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonalen lämnar en rapport till helikopterbesättningen innan den skadade lastas ombord. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Slutligen lastas mannen ombord och flygs till ett civilt sjukhus för vidare vård. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

När bordningstroppen genomsökte fartyget hittades den skadade mannen i fartygets hygienutrymmen. Bredvid mannen fann styrkan materiel för att tillverka hemmagjorda bomber som också var det som troligen orsakade mannen de brännskador han hittades med. Bordningstroppen tillkallade bevakningsbåtkompaniets sjuvårdsgrupp för att stödja med sjukvård och för vidare transport av den skadade till amfibiebataljonens förbandsplats där legitimerad personal i form av läkare och sjuksköterskor var redo att ta hand om personen. Ambulansbåten anlände bara efter några minuter och den skadade lastades ombord där sjuksköterskorna omedelbart påbörjade behandling av den skadade och satte direkt kurs mot förbandsplatsen. Sköterskorna jobbade på trots att båten krängde i den grova sjön. Samtidigt som ambulansbåten var på väg, förberedde sig förbandsplatsen för att ta emot den brännskadade.

Sjukvårdskedjan övas

Väl vid förbandsplatsen inleddes ytterligare behandlingar av den skadade, men personalen insåg snabbt att mannen behövde än mer kvalificerad läkarvård och behövde skickas vidare till ett civilt specialistsjukhus så snart det var möjligt, en begäran om helikoptertransport skickades upp i sjukvårdskedjan.

– Jag jobbar som ST läkare på anestesikliniken i Malmö. Att jobba i den här miljön är helt annorlunda och en riktig utmaning på flera sätt. Utrymmet är mindre och rörligt då förbandsplatsen är grupperat ombord på en lätt trossbåt. Jag är van vid en särskild ordning vad gäller den medicinska utrustningen, här har jag och mina kollegor ännu inte fullt ut hittat rutiner som fungerar för oss, men det blir hela tiden bättre ju mer vi övar. Vi är också vana vid viss utrustning som inte finns här, men det är oerhört nyttigt att öva i den här miljön och att improvisera för att lösa olika situationer, sa Fredrik Tornqvist

I en händelse som kräver sjukvård i fredstid så är det mest självklara att man larmar via 112 eller om man är ute till sjöss kan man larma sjöräddningscentralen. Vid en konflikt, skymningsläge eller en insats är det inte lika självklart utan då måsta förbanden förlita sig på sin egen sjuvårdskompetens som för amfibeförbandets del bland annat återfinns i sjukvårdsgruppen, lätta trauma gruppen eller vid en förbandsplats. Händelsen som utspelade sig ombord på fartyget var en övning med ett fiktivt scenario och en fiktiv skada. En målsättning under den Marina övningen SWENEX har varit att öva sjukvårdskedjan från soldatnivå ända upp till högsta ledningen.

Huvuddelen av sjukvårdspersonalen på förbandet är tidvis tjänstgörande legitimerade personal bestående av sjuksköterskor, läkare och sjukvårdare som har kallats in särskilt för den här övningen. De genomförde sin militära grundutbildning vid Underhållskompaniet under sensommaren och har redan övat med förbandet ett flertal gånger. 

För en soldat är det ytterst viktigt att veta att det finns kvalificerad sjukvårdskompetens som har förmågan att genomföra livsavgörande åtgärder om behovet skulle uppstå. Erfarenheten har visat att ha kvalificerad sjukvårdskompetens nära stridsområdet har i vissa fall varit direkt avgörande för att rädda liv och det är en garanti vi måste kunna ge våra soldater i händelse av en konflikt, att de kan erbjudas kvalificerad sjukvård som kan vara livsavgörande. Att ha kvalificerad legitimerad sjukvårdskompetens på förbandet är extremt viktigt och värdefullt, det är därför viktigt att ge den kvalificerade personalen bra och realistiska övningar tillsammans med övriga förbandet.