Grundligare grund i Hemvärnet

I år bestämde regeringen att militär grundutbildning (GU) ska vara minst 120 dagar mot tidigare 90. För de blivande hemvärnssoldater som nu utbildas i Villingsberg betyder det att de fått en extra månad med fortsatt soldatutbildning (FSU).

Pavel Juda från Skåne på skjutfältet i Villingsberg. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Skjutning med kulspruta 58. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Från Villingsbergs skjutfält. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Korpral Jones Krafft har varit instruktör sedan februari i år. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
I slutskedet får man lära sig att verka i grupp. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Hur man maskerar sig och handhar sin utrustning är viktigt att lära sig. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Under de tre första månaderna är utbildningen inriktad på den enskilde soldaten. Man får lära sig bo tillsammans med och ta hänsyn till andra under ordnade former och att passa tider. Man får också lära sig att använda och sköta sin utrustning. Det ingår sjukvårdsmoment och teoretiska lektioner om soldatlivets regler och värdegrunder och mycket annat.

Så småningom får man lära sig att på ett säkert sätt hantera sitt vapen, att skjuta och att fungera som skyddsvakt. När nu utbildningen är en månad längre kommer det att innebära stor skillnad i kunskaper där soldaterna får lära sig arbeta tillsammans.

Direkt till hemvärnsgrupp

Soldaterna i hemvärnsförbanden verkar i grupper om åtta man. Det man fokuserar på i slutskedet nu är att soldaterna ska tränas på att ingå i en grupp, att kunna förstå hur en grupp verkar och att strida inom grupps ram. Därtill har man i slutet en veckas befattningsutbildning. Sammantaget är inriktningen att man ska kunna ha en roll i hemvärnsgruppen direkt. På så vis förenklas övergången från grundutbildningen till att bli placerad i ett förband. Den fortsatta soldatutbildningen i Villingsberg denna gång innehåller skjutning med kulspruta. Systemet är under utveckling och kan i framtiden komma att innehålla annat, såsom strid i bebyggelse, försvar av stridsställning eller skjutning med granatgevär.

GU för blivande hemvärnssoldater på Villingsbergs skjutfält. Även frusna och trötta soldater brukar bli glada i matkön.
Även frusna och trötta soldater brukar bli glada i matkön. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Specialister behövs

Behovet av specialkunskaper är stort i hemvärnsförbanden. Det finns inte underlag att rekrytera tidigare utbildade stridssjukvårdare eller bandvagnsförare exempelvis. De som gör sin GMU erbjuds därför att söka till sådana befattningar. De fortsätter då sin utbildning efter GMU på annan ort, bandvagnsförare i Skövde och stridssjukvårdare i Göteborg. Nästa år ska stöd- och utbildningsenheten Örebro-Värmlandsgruppen ansvara för skarpskytteutbildning i Villingsberg. Skarpskyttar är prickskyttar som inte opererar självständigt utan ingår i en vanlig skyttegrupp.

− Det finns en bred portfölj av befattningsutbildningar som man nu börjar utveckla, säger Bengt Fransson som är chef för Örebro-Värmlandsgruppen.

− I och med det blir utbildningen lite längre för några, hemvärnets grundutbildningssystem är mellan fyra-sju månader numera. Där hamnar vi om vi utbildar gruppchefer, fortsätter Bengt Fransson.

Utbildningssystemet tar inte slut i och med GMU. Det fortsätter inom ramen för bataljonernas utbildningssystem med årliga befattnings- och förbandsutbildningar.

Yrkessoldater blir instruktörer

På skjutfältet bedrivs denna dag kulspruteutbildning. Vid skjutstationen finns korpral Jones Krafft. Han var tidigare anställd som heltidssoldat vid P 7 i Revingehed sedan 2013. Han nappade på en utannonserad tjänst som instruktör vid Örebro-Värmlandsgruppen och trivs utmärkt med att utbilda hemvärnssoldater. En av rekryterna är Pavel Juda från Skåne som nu avverkar sluttampen av sin grundutbildning.

− Väldigt kul, tufft, utmanande men framförallt lärorikt, berättar Pavel.

− Jag ville alltid jobba med någonting med uniform, och det där med soldatlivet var lockande när man ser alla möjliga reklamfilmer på tv eller Youtube. Jag pluggade med inriktning på räddningstjänst men det var inte min grej, avsluter Pavel sina intryck.

Det har varit en intensiv tid, fysiskt ansträngande och med mycket inrutad tid. Det har bidragit till en annan insikt som Pavel Juda avslöjar:
− Jag har lärt att uppskatta livet som civil och fått en ny syn på att man kan gå och äta när man vill!