Tillsammans för att klara större påfrestningar

I ett fantastiskt svenskt höstväder träffades personal från Försvarsmakten, länsstyrelser och andra myndigheter för att tillsammans utveckla kunskap och förmåga hur samverkan ska ske vid större påfrestningar på samhället.
– Ensam kan ingen myndighet lösa allvarligare händelser eller kriser utan endast tillsammans kan vi lyckas, sa chefen för Militärregion Väst, Fredrik Ståhlberg, när han sammanfattade övningen.

Övningsledare major Gösta Pålsson med representanter från Karlstad kommun, Trafikverket och Polisen leder diskussion om höga vattenflöden vid Klarälvens strand. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Gruppdiskussion avseende elförsörjning Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Räddningstjänstens Sofia Palmberg och stationschef major Stefan Angelborn redogör för åtgärder vid översvämning Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Överste Fredrik Ståhlberg tackar beredskapsdirektör Leif Gustavsson efter övningen Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten

Höstens fältövning i Militärregion Väst (MRV) genomfördes under vecka 40 under parollen Resurs, Tidigt, Samverkan. Övningsterrängen denna gång var Värmland. Förutom officerare och reservofficerare från militärregionsstaben fanns Länsstyrelserna i Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro representerade och deltagare från Trafikverket, Polisen, räddningstjänsten, landsting och Karlstad kommun.

Målsättning med övningen var bland annat att:
–       Utveckla deltagarnas förmåga och kunskap om konsekvenser vid större bortfall av el/tele/data.
–        Utveckla deltagarnas förmåga och kunskap avseende omfattande översvämningar.
–        Utveckla deltagarnas kunskap och förmåga till samverkan mellan civila och militära myndigheter främst kopplat till stödbehov.

Övningen har sitt ursprung i Försvarsmaktens uppgift att kunna lämna stöd till civil verksamhet. Den genomfördes i grupper med representanter för både militära och civila myndigheter som genom ett antal olika stationer, scenarion och föreläsningar diskuterade fram olika lösningar på övningsledningens problemställningar.

– Alla våra myndigheters resurser är ändliga och vi kan bara nå framgång genom att tidigt identifiera behoven i olika skeden av en händelse. Ensam kan ingen myndighet lösa allvarligare händelser eller kriser utan endast tillsammans kan vi lyckas, sammanfattade Fredrik Ståhlberg.