Beredskapskontroll vid Militärregion Väst

Den 17 oktober genomfördes en oanmäld beredskapskontroll vid Militärregion Väst.
– Beredskapskontrollen ska ses som utbildande och stödjande, sa Berndt Grundevik ställföreträdande insatschef generalmajor, som ansvarar för Försvarsmaktens beredskapskontroller.

Beredskapskontroll MRV 2016
Beredskapskontroll MRV 2016
Chefen för Militärregion Väst, överste Fredrik Ståhlberg tackar ställföreträdande insatschef generalmajor Berndt Grundevik för den genomförda beredskapskontrollen. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
Beredskapskontroll MRV 2016
Delar av personalen från Militärregionens stab och Högkvarterets insatsstab. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten

Beredskapskontroller är en mycket viktigt del i arbetet med att öka den operativa effekten. Den här gången utgjordes den av en två timmars intensiv utfrågning vad gäller bland förbandets förmåga att uppfylla olika punkter i grundoperationsplanen, till exempel krigsplanläggning.

Frågorna berörde också hur logistikkedjan fungerar och hur samordningen med det civila samhället, inom ramen för totalförsvarsplaneringen, ser ut. Stabspersonalen fick även möjlighet att lyfta egna frågor där de ser utvecklingsmöjligheter.

Inom en vecka får staben återkoppling av resultatet.