Samtidigt på Gotland...

Försvarsmaktens operativa reserv, Wilska kompani från Skaraborgs regemente, är nu inne på sin tredje vecka på Gotland. Beslutet om förflyttning kom plötsligt och tiden på ön blev förlängd, vilket har ställt stora krav på soldaterna.

Kompaniet har patrullerat och lärt känna ön. Foto: Therése Fagerstedt/Försvarsmakten
Operativa reserven på patrull Foto: Josef Björnetun/Combat Camera

I början på september fick den operativa reserven från Skaraborgs regemente och enheter från Luftvärnsregementet order om att snabbt genomföra en beredskapskontroll på Gotland. Beredskapskontrollen skulle pågå i drygt en vecka men Försvarsmakten tog ett beslut om att från och med den 14 september ha kvar förband som permanent bedriver sin verksamhet på plats. Beslutet togs med bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i Östersjöregionen.

Under veckorna som gått har soldaterna genomfört ett antal olika uppgifter med syftet att öka kompaniets operativa förmåga på Gotland. Till en början låg fokus på, bland annat, bevakning av särskilda objekt, patrullering i centrala Visby och att samtala med befolkningen. Under de senaste dagarna har de även genomfört skarpskjutning på skjutfält i området.

Alla har varit beredda på att åka och nu när vi har varit här ett tag kan jag säga att vi löser våra uppgifter bra. Enda skillnaden från våra övningar hemma i Skaraborg är att det är en annan ort, vi hade utan problem kunnat genomföra vår verksamhet någon annanstans i Sverige, säger Anders Svensson, ställföreträdande kompanichef för den operativa reserven.

Soldaterna i den operativa reserven har stått i beredskap hela året och varit redo att när som helst bli inkallade för att lösa olika uppgifter. När beredskapsorder gavs så inställde de sig dagen efter, redo för tjänstgöring. De var första förband på plats på Gotland och när de åkte visste de bara att det var en beredskapskontroll som de skulle genomföra och inte att de skulle stanna en längre tid.

Det är klart att det blev en omställning och ändring i planerna, vi var tvungna att göra en del åtgärder för att kunna åka iväg så snabbt. Men vi har alla varit inställda på att något kunde ske och hittills tycker jag att samtliga har gjort ett mycket bra arbete, säger Nikko Takamatcu, ställföreträdande gruppchef på tredje pluton.

Den operativa reserven från Skaraborgs regemente kommer att bedriva sin verksamhet på Gotland några veckor till och sedan kommer andra förband i Försvarsmakten ta över uppgiften fram till att 18:e stridsgrupp Gotland permanent baseras på ön. Den första delen av stridsgruppen, ett heltidsanställt skyttekompani, är under utbildning i Skövde nu och kommer att finnas på ön och lösa uppgifter från och med juli 2017. Den andra delen, ett deltidsanställt stridsvagnskompani, startar sin rekrytering i höst.