Nästa Mali-styrka tränas på Livgardet

Sverige hjälper sedan 2013 till att återupprätta en säker miljö för människorna i det konfliktdrabbade landet Mali. Snart är det dags att byta av personalen på plats, och i månadsskiftet september-oktober genomförs slutträningen av den nya malistyrkan på Livgardet.

Soldater som åker på fredsfrämjande uppdrag måste bland annat öva på att samverka med lokal civilbefolkning med hjälp av tolk. Bilden är tagen i Goundam cirka 10 mil sydväst om Timbuktu, Mali. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

Träningen pågår mellan 26 september och 7 oktober i Kungsängen och i Strängnäs samt i terrängen där i mellan. Under övningen trafikeras vägarna mellan Kungsängen och Strängnäs, i huvudsak E18 och väg 55, av tunga fordon som till exempel lastbilar och terrängbil 16. Personalen kommer även att öva lufttransport av skadade med hjälp av helikoptrar mellan den 27 september och 4 oktober. Övningen pågår både dag och natt men flygningarna är endast planerade dagtid mellan klockan 9 och 21. Övningen, som omfattar cirka 250 soldater, är en viktig förberedelse för kommande insats i Mali.