Luftvärnet övervakar Gotlands luftrum

Personal och radarsensor från Lv 6 deltar i en stor beredskapskontroll

Att transportera en luftvärnsradar med flyg är ett konststycke vilket Luftvärnet, med hjälp av Flygvapnet, nu bevisat att man klarar av – och detta väl inom utsatt tid!

Lastbilen som bär radarenheten rullas ut från Hercules-planet efter transporten till Visby. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Hercules-planet, Tp 84, som flög oss över till Gotland. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Nästa del att lastas av - 15 ton radarcontainer. det gäller att ta det försiktigt eftersom marginalerna är små till flygplanets sidokanter ... Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
När UndE 23-containern har hissats upp på sina stödben i max-läge kan lastbilen backas in - det gäller att komma exakt rätt så att containern kan hissas ner rätt och "gå i lås" i hörnen! Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Avslutningsvis spänns stora bultar i de fyra hörnen, sedan sitter radarn väl monterad på lastbilen. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Och nu är sensorn grupperad och klar att lösa sin uppgift någonstans på Gotland ... Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Besök vid Luftvärnets radarenhet av överste Thomas Karlsson, generalmajor Berndt Grundevik och brigadgeneral Stefan Andersson. Här i samspråk med plutonchefen Alexander Benson. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten

Vi är någonstans i Blekinge. Ny order – ny uppgift! Mitt i Flygvapenövningen kommer beskedet: Du tillhör en utvald grupp ur Luftvärnsregementet som ska åka iväg till Gotland om två dagar och vara med om en beredskapskontroll …

Det är så mycket som händer under övningen så man hinner knappt tänka på nästa steg. Plötsligt är dagen inne och vi åker in till flottiljen F 17 norr om Ronneby och går ombord i ett Hercules-flygplan. Transportflygplanet är ett av Försvarsmaktens större, Tp 84 på militärspråk eller C 130 som den internationella beteckningen är.

Ett avancerat projekt

Kvällen före har all materiel lastats, inklusive en radarstation av typen UndE 23 (Underrättelseenhet 23). Det är ett avancerat projekt att lasta en sådan enhet. Själva radarstationen med sina skärmar och kontroller är normalt monterad på en stor terränggående MAN-lastbil. På taket sitter själva radarantennen, i toppen av en hopvikbar mast som kan hissas till ca 13 meters höjd.

Efter landning i Visby satte man ihop UndE 23-radarns delar med lastbilen, vilket gjordes snabbare än beräknat! Den första delen av beredskapskontrollen är alltså avklarad med beröm godkänt! Nu återstår nästa del – att förstärka övervakningen av luftrummet ovanför Gotland!

– Vi ser detta som en skarp uppgift och personalen är väl utbildad och övad för detta, säger plutonchefen Alexander Benson från Luftvärnsregementet.

En normal uppgift för en enhet av typen UndE 23 är att upptäcka inkommande flygplan, identifiera om de är fientliga och, i så fall, visa in våra robotenheter i rätt riktning så att de kan bekämpa dessa fientliga plan. En normal radar upptäcker flygplan i luften. UndE 23 har en unik egenskap – att kunna se mycket små mål som till exempel drönare och artillerigranater.

Positiva generaler

Under beredskapskontrollen kom även Ställföreträdande Insatschefen, generalmajor Berndt Grundevik och Armétaktisk chef på besök. De visade stort intresse för Luftvärnets enhet.

– Jag tycker den taktiska och operativa samordningen har varit bra, liksom genomförandet av flygtransporten, kommenterade generalmajoren Grundevik.

Vi har sällskap på ”Ön” av andra enheter ur Försvarsmakten som också har beredskapskontroll, med syfte att öka förmågan att försvara Gotland. Luftvärnet håller sitt (snurrande) vakande öga över ön och hoppas att gotlänningarna känner sig trygga med detta och sover gott!