Försvarsmaktens två nyaste förband

Under sommarens varmaste vecka ryckte ca 120 rekryter in på Skaraborgs regemente. En vanlig inryckning? Nja, inte riktigt. De som blir godkända under utbildningen kommer att erbjudas jobb på två av Försvarsmaktens helt nya förband; 18:e stridsgruppen på Gotland och 2:a brigadspaningskompaniet på Kvarn.

Fanöverlämning av 18.Stridsgruppens fana på P 4:s ledarskapsdagar 2016
Fanöverlämning av 18.Stridsgruppens fana på P 4:s ledarskapsdagar 2016
Chefen för 18:e stridsgruppen, Stefan Pettersson, tar emot förbandets fana av Fredrik Ståhlberg, chef för Skaraborgs regemente Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Grundutbildning på P 4, Skaraborgs regemente
De första rekryterna till 2:a brigadspaningskompaniet rycker in. Foto: Försvarsmakten

Att det sätts upp en stridsgrupp på Gotland bestående av ett pansarskyttekompani och ett stridsvagnskompani har knappast gått att missa om du är intresserad av försvarspolitik. Medietrycket på stridsgruppens chef, Stefan Pettersson, har varit högt och intresset har varit stort, både lokalt kring Gotland och nationellt. Försvarsmaktens andra nya förband har fört en lite mer undanskymd tillvaro hittills. Kanske beror det på kompaniets inneboende natur. Brigadspaningskompaniets uppgift är att verka långt bakom fiendens linjer för att kunna ge underrättelser till högre chef, i det här fallet 2:a brigadstaben, för att de ska kunna planlägga och leda striden.

− En brigadspaningssoldat är den absoluta spjutspetsen i arméns brigad. Vår enhet har högst fysiska krav i brigaden och även höga krav psykiskt. Tjänsten kräver att du är vältränad och klarar av att hålla mental spänst även i situationer med lite eller ingen mat och sömn, säger Ulf Brandt, kompanichef.

Brigadspaningskompaniet använder sig av stridsfordon 90 som huvudtransportmedel men kommer även att behöva framrycka till fots, på skidor och med andra transportmedel när det behövs. Rekryteringen till kompaniet har skett dels genom att redan anställd personal har kunnat söka tjänster men också genom den nya grundutbildningen.

− Trettio personer ryckte in hos oss under sommaren och det är en bra grupp människor med olika bakgrunder. Utbildningen ser ut på samma sätt som för övriga de första tre månaderna, under den grundläggande delen. Efter tre månader startar befattningsutbildningen och det är då vi på riktigt börjar forma brigadspaningssoldater av rekryterna, säger Ulf.

Även 18.Stridsgruppen har fyllt flera av sina officerstjänster genom att rekrytera internt medans den första kullen rekryter som ska bli soldater på pansarskyttekompaniet ryckte in under sommaren. Dessa följs av en andra omgång blivande soldaterna under september. Under nästa år startar sedan grundutbildningen till stridsvagnskompaniet, som mestadels kommer att bestå av tidvis tjänstgörande personal.

− Det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 var väldigt tydligt avseende Gotland. Enligt det så ska stridsgruppen finnas på plats på Gotland 2018 och det kommer vi lösa, vi börjar flytta över hösten 2017. Grundutbildningen av kompanierna sker i Skövde och sedan flyttar vi över till den garnison som börjar byggas runt årsskiftet på Tofta övningsfält, säger Stefan Pettersson.

Rekryteringen till kompaniet har gått förhållandevis bra, vilket Stefan tillskriver dels det nationella och lokala intresse som har funnits kring Gotland under året som gått och dels de marknadsföringsinsatser som gjorts på ön och fastlandet.

 

Om du har gjort grundläggande militär utbildning tidigare så har du nu möjligheten att söka till förbanden när de går in i befattningsutbildningen. Läs mer här!