Stilleståndsavtalet - 63 år har gått

-”En högtidlig, känslosam och ärofylld dag har upplevts idag”

Nu är det 63 år sedan avtalet för vapenstillestånd undertecknades mellan Syd- och Nordkorea av militära chefer som representerande Nordkoreas armé, Kinesiska frivillighetsarmén och FN-kommandot. Årsdagen uppmärksammades och berörde deltagarna.

63 år har gått sedan avtalet för vapenstillestånd undertecknades mellan Syd- och Nordkorea. Foto: Torbjörn Gillsparr/Försvarsmakten
Hedrande av bidragande stater vid The Ministry of Patriots and Veteran Affairs ceremoni, cirka 3 000 närvarande med tal av bland andra Sydkoreas premiärminister. Foto: Anders Stach/Försvarsmakten

- I dag har vi mentalt ruskats om och tvingats reflektera kring ord och meningar som ”det råder inte fred, men varje enskild dag under vapenstillestånd är så oändligt mycket bättre än dagar i krig” samt att ”fred inte är något att ta för givet, det har alltid ett pris”, säger Anders Stach, överste och ställföreträdande chef för den svenska delegationen till Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) som sköter övervakningen av vapenstilleståndet.

Avtalet som skrevs för 63 år sedan undertecknades efter tre år av våldsamma stridigheter där fler än fyra miljoner människor miste livet. Den av omvärlden uppbackade överenskommelsen om vapenstillestånd, har allt sedan dess utgjort det enda rådande ”verktyget” för att avhålla ifrån stridigheter.

- När jag i kväll släcker sänglampan känner jag mig stolt för det Sverige bidragit och bidrar med för fred och säkerhet på den koreanska halvön. Jag känner också stor vördnad för och tacksamhet till alla veteraner, stupade bortgångna och de idag levande, avslutar Anders Stach.