Minusmas nya mandat en vägvisare

Den 29 juni fick Minusma, insatsen i Mali, ett nytt och starkare mandat från FN:s säkerhetsråd. Men vad innebär det egentligen i praktiken?

FN-vägspärr utanför Timbuktu. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten.
Överstelöjtnant Per Malmberg, juridisk rådgivare, menar att det nya mandatet inte ska förväxlas med så kallad COIN-taktik. ”Huvuduppgiften är fortfarande skydd av civilbefolkningen.”, säger han. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten.
En civil FN-tjänsteman som arbetar med männskliga rättigheter besöker en tillfällig vägspärr utanför Timbuktu. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten.
Soldater från Burkina Faso och Sverige vinkar fram ett fordon i en vägspärr utanför Timbuktu. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten.
Skyddet av civilbefolkningen står fortfarande i centrum för FN-missionen MINUSMA:s uppgifter i Mali. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten.
Mali är ett av världens fattigaste länder. En del av transporterna genomförs med hjälp av åsnor. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten.

– Det nya mandatet understryker att Minusma ska agera mer robust och proaktivt inom ramen för huvuduppgiften, att skydda civilbefolkningen. Vidare ger mandatet större utrymme att möta asymmetriska hot som IED:er, minor och indirekt eld, säger överstelöjtnant Per Malmberg juridisk rådgivare på Mali 04.
I Timbuktu där huvudelen av det svenska förbandet finns är det väl känt att mandaten för FN-missionen har utökats. Något som kan leda till stora förväntningar hos civilbefolkningen. Per Malmberg menar att det är viktigt att vara tydlig med vad som faktiskt kan uppnås i närtid.
– FN kan helt enkelt inte lösa alla problem. Därför framhåller också FN:s säkerhetsråd att den maliska staten måste utöka sin verksamhet i norra Mali.

Civila och militärer samarbetar
Men vad innebär egentligen mandatet för den svenska underättelseförbandets dagliga arbete?
– Det nya mandatet är en vägvisare som anger vad inhämtningen och bearbetningen ska riktas in emot. Det kan till exempel gälla platser där väpnade grupper ska avrustas. Det innebär också en högre aktivitet av samverkan med regeringsarmén, berättar Per Malmberg.

Minusma ska också agera mer aktivt gentemot terroriststämplade grupper. Personer som ägnar sig åt subversiv verksamhet ska kunna gripas, materiel ska kunna konfiskeras och byggnader genomsökas. Per Malmberg menar dock att det inte är fråga om någon ny COIN*-taktik.
– Huvuduppgiften är fortfarande skydd av civilbefolkningen, inte uppsökande strid. När det gäller materiel som vi konfiskerar, så kan det överklagas av ägaren som får en prövning enligt rättsliga principer.

För att kunna implementera det nya mandatet så arbetar samtliga delar av FN-missionen Minusma integrerat. Operationerna följs exempelvis ibland på plats av civila rådgivare som arbetar med människliga rättigheter eller frågor som rör avväpningsprocessen (DDR).


*COIN = Counterinsurgency, svensk översättning; upprorsmotverkan.