I början på sin militära karriär

Mitt i sommaren ryckte drygt 100 förväntansfulla rekryter in på Skaraborgs regemente för att starta sin militära karriär. Två veckor in i utbildningen har de redan hunnit med mycket och fått en inblick i vad deras närmaste år i yrket har att bjuda på.

Det första rekryterna fick göra när de ryckte in var att hämta ut all personlig utrustning Foto: Försvarsmakten
Instruktioner och utvärdering är A och O under utbildningen Foto: Försvarsmakten
Inför skarpskjutning Foto: Fredrik Ståhlberg/Försvarsmakten
Utbildningen av regementets nya rekryter sker på två ställen; i Skövde och på Kvarn utanför Motala. Klaus Davet är chef på det kompani som utbildar rekryterna i Skövde och han har redan märkt att det är en grupp högt motiverade personer som kommer ha sin framtida arbetsplats på Skaraborgs regemente.

– Rekryterna har genomgående visat ett mycket högt engagemang. Om man jämför med mina tidigare erfarenheter med att utbilda värnpliktiga så är det en enorm skillnad på intresse och vetgirighet. Det märks att de är inriktade på en framtid inom armén och att fokus från dag ett har varit att utveckla sig inom den militära professionen. De har valt en karriär och vill lära sig så mycket som möjligt om yrket.

Huvuddelen av de rekryter som har påbörjat sin utbildning under sommaren kommer att tjänstgöra på två helt nya förband i Försvarsmakten. Dels är det 2:a brigadspaningskompaniet, som utbildas på Kvarn och dels är det 18:e stridsgruppen som utbildas i Skövde. 2:a brigadspaningskompaniet är ett mekaniserat spaningskompani med uppgifter att spana och samla in information för brigadens räkning. Tjänsten ställer mycket höga krav, både fysiskt och psykiskt, på dess blivande anställda då de kommer att röra sig över stora sträckor med begränsade kontakter med övriga förband i brigaden.

Det är viktigt att lära sig olika sätt för förflyttning Foto: Försvarsmakten
18:e stridsgruppens soldater flyttar över till Gotland under hösten 2017 för sin tjänstgöring. Där kommer de att vara stationerade på den nya förläggning som är under uppbyggnad på Tofta skjutfält.

Den första delen av utbildningen är, i stort sett, likadan på de två platserna. De första två veckorna har fokus legat på det allra mest grundläggande i den militära professionen.

– De har fått all sin utrustning och vi har påbörjat deras grundläggande stridsutbildning. De har också fått hämta ut sina vapen och haft sina första skarpskjutningar. De närmsta veckorna kommer vi bygga på stridsutbildningen och även lägga på sjukvårdsutbildning för rekryterna, säger Klaus.

Efter att den grundläggande delen är färdig så börjar utbildningen till rekryternas framtida befattningar. Nytt för i år är att de som tidigare gjort en grundläggande militär utbildning har möjlighet att söka sig direkt in till befattningsutbildningen.

– Dagens grundläggande utbildning, de första tre månaderna, skiljer sig inte nämnvärt från de som vi tidigare har genomfört sedan värnplikten vilades. De som söker sig direkt in till befattningsutbildningen kommer att kunna jacka in bra och ligga på en bra kunskapsnivå, precis som de som utbildar sig nu. För förbandet är det mycket positivt att vi kan rekrytera på det här sättet då vi får in personer med många olika erfarenheter och därigenom höjer vår operativa förmåga, säger Fredrik Ståhlberg, chef för Skaraborgs regemente.