Tillsammans för krigsförbanden

Årets Ledarskapsdagar på regementet har bjudit på föreläsningar, fysisk aktivitet, gemensam middag, befordringar, fanöverlämningar och mycket mer. Framför allt har all personal samlats på ett ställe och fått möjlighet att göra allt detta tillsammans.

Befordran av soldater och officerare genomfördes under dagen Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Överlämning av fanor till 18:e stridsgruppen och 2:a brigadspaningskompaniet Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Åke Jacobsson har arbetat i räddningstjänsten Storgöteborg i 27 år, varav 12 år som räddningschef. Han berättade om erfarenheter och slutsatser utifrån kriser han varit med om. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Under dag ett så delades personalen upp i grupper och genomförde en vandring med stationer där de fick olika uppdrag Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Ett rörlighetspass för regementets personal hanns också med under dag ett Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– Vår uppgift är att bygga krigsförband för ett starkare försvar. Det är allas vår uppgift vid regementet, och vi gör det tillsammans. Till vardags finns vi på olika platser och enheter men det är delarna som gör helheten. Tillsammans för krigsförbanden!, säger regementschef Fredrik Ståhlberg

Under två dagar varje år samlar regementet all personal. Båda dagarna har fokus på regementets  personal. Innehållet under den första dagen kan variera medan dag två alltid genomförs på samma högtidliga sätt. I år startade dag ett med två föreläsningar som på olika sätt belyste ledarskap och beslutsfattande för att senare följas av olika fysiska aktiviteter och uppgifter.

Dag två genomförde regementschefen och regementsförvaltaren, tillsammans med bataljon- och enhetschefer, befordran av soldater och officerare. Det delades också ut utmärkelser och personal som slutar eller går i pension avtackades. I år genomfördes också fanöverlämning till två nya krigsförband; 18:e stridsgruppen på Gotland och 2:a brigadspaningskompaniet på Kvarn. Dessa två nya krigsförband är, med bakgrund i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet från 2015, nu tillförda Skaraborgs regemente.

– Fanan är viktig, den symboliserar gemenskap och sammanhållning inom ett förband, säger regementsförvaltare Johan Lindgren.

Innan avslutningen med regementets marsch och nationalsången delade regementschefen ut regementets förtjänstmedalj i silver med tilläggstecken till två officerare och en civilanställd för förtjänstfulla insatser för regementet.

– Att som regementschef få dela all den positiva verksamhet vi har vid P 4 med alla soldarer, officerare och civilanställda är en ära. Personalen är inte en resurs bland andra resurser, personalen är regementet! avslutar Fredrik Ståhlberg och önskar alla en riktigt bra sommar.