Stridsvagnsinstruktörer till förbanden

I veckan avslutades stridsvagnsinstruktörskursen på Skaraborgs regemente. Under sex månader har kursdeltagarna lärt sig teoretiska och praktiska detaljkunskaper om stridsvagnssystemet och kan nu bli instruktörer på hemförbanden.

Att lära sig hantera vagnen i många olika miljöer är viktigt för en instruktör Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten
Lärarna på kursen kommer, precis som eleverna, från alla Försvarsmaktens förband som har stridsvagnssystemet. Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten

I och med omorganiseringen av arméförbanden och att antalet stridsvagnsförband då blev fler än tidigare så har också behovet av nya instruktörer i systemet ökat. Eleverna på kursen kommer från Försvarsmaktens tre regementen med stridsvagnskompanier, P 4, P 7 och I 19. Kursen har haft både officerare och soldater som kursdeltagare. Ett godkänt resultat på kursen innebär att officerarna blir utnämnda till instruktör efter avslutad kurs. Soldaterna som har gått kursen blir formellt utnämnda till instruktörer när de tar examen från någon av officersskolorna.

Fackkompetensen är absolut nödvändig för att driva pansarbataljonernars utveckling framåt. Instruktörerna kommer vara nyckelpersoner i att återuppbygga bredden i systemet som behövs för att personalförsörja våra fem stridsvagnskompanier, säger Magnus Frykvall, chef för 42:a mekaniserade bataljonen på Skaraborgs regemente.

Att samverka med andra funktioner är viktigt Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten

Kursen innefattar instruktörer både till stridsvagn och till bärgarbandvagn 120. Kursdeltagarna har haft varierande erfarenheter när de påbörjade kursen. Vissa har arbetat med stridsvagnssystemet under lång tid och för vissa har kursen varit den första, nära, kontakten med vagnarna efter att ha arbetat med stridsfordon tidigare. En av de som har haft lång kontakt med stridsvagnar är Marcus Hedh, som är kompanichef på ett stridsvagnskompani på P 4 och har gått kursen.

Med sina sex månader så kan kursen kan uppfattas som lång men längden är, på grund av de komplexa system som finns i stridsvagnen, nödvändig. Kursen har på ett väl avvägt sätt balanserat lärarledda lektioner och tid till överinläsning på kammaren och den tiden har behövts. Mycket av lärandet har skett i diskussioner elever emellan under raster, övningar och studiekvällar. Att gå en sådan här pass avancerad kurs ställer höga krav på eleven både vad gäller inlärningsförmåga och självdisciplin, säger Marcus.

Trots att de nu är färdiga instruktörer när de kommer tillbaka till förbanden anser Marcus att man aldrig riktigt blir fullärd. Det finns alltid mer att lära.

Att kunna sitt system, känna sin personal och vara medveten om sin motståndare är de byggstenar som är vitala när en teknisk kurs sätts in i sitt sammanhang. Som nyexaminerad från kursen är man inte fullfjädrad utan nu handlar det om att återkoppla, utbilda och handha systemet och öva. Först då blir man duktig som stridsvagnsinstruktör.

Instruktörer till Bärgningsbandvagn 120 har också utbildats Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten