En smak av det som komma skall

Hur lång måste vi marschera? Måste jag träna stenhårt innan? Kommer vi att gå baskerprov? Hur många helger kommer vi åka hem under utbildningen? Vad händer om jag inte blir godkänd på en av delarna?
Frågorna var många från det dryga fyrtiotalet blivande rekryter som besökte Skaraborgs regemente under helgen för att få en introduktion till livet som soldat innan deras utbildning startar i sommar.

Erika Viklund och Fredrik Granlund har kommit på besöksdagen för att få en uppfattning om hur grundutbildningen kommer bli för att få så bra förutsättningar som möjligt Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Klaus Davet, kompanichef på det kompani som genomför grundutbildningen, anser att det är viktigt att Försvarsmakten kan erbjuda möjligheten för de blivande rekryterna att få en uppfattning om vad som väntar dem.

Anledningen till att vi bjuder in till de här dagarna är, i första hand, för att minska stressen i bytet mellan ett civilt och ett militärt liv och räta ut de frågetecken som finns. De som är här idag är motiverade och har redan bestämt sig så det handlar inte om övertalning utan att de ska vara så förberedda som möjligt, säger Klaus.

En stor del av dagen ägnades därför åt praktiska frågor; hur framtida lön och förmåner ser ut, en presentation av kompaniet som de kommer tillhöra och framtida karriärvägar i Försvarsmakten. Ett av förbanden besökarna kommer att tillhöra efter avslutad utbildning är den 18:e stridsgruppen på Gotland, ett helt nystartat förband. Hösten 2017 kommer soldaterna att flytta över till ön. Två av besökarna, Erika Viklund och Fredrik Granlund, ser fram emot både utbildningen och att få vara med i uppsättandet av ett nytt förband.

Jag ville bli sjukvårdssoldat och den befattning som fanns ledig var på Gotland. Det känns jättespännande att vara med i uppstarten och att bygga upp något från grunden, säger Erika.

Personal från Försvarshälsan fanns med under dagen och utbildade om hur man bäst förbereder sig inför inryck. Såväl kostrådgivning som förebyggande träning togs upp. Ett viktigt redskap vad gäller förebyggande träning är den app som Försvarsmakten tagit fram, FMTK (Försvarsmaktens träningsklubb), som går att ladda ner gratis av alla.

Det är jättebra att vi får sådana tips. Jag är ju här för att få en känsla av hur det kommer att vara som soldat och lära mig så mycket jag kan så att jag är så förberedd som möjligt, säger Fredrik.

Klaus Davet är nöjd med dagen och den information de har haft möjlighet att ge till de besökande.

Allting som underlättar för de inryckande är samtidigt bra för oss. Ju bättre förberedda de är desto mindre avgångar under utbildningen. Ju mer de vet innan desto mindre oro blir det när de rycker in. Vi kan då starta utan den stressfaktor det innebär att inte riktigt veta var eller när man ska äta, hur resorna fungerar eller hur mycket man jobbar en given vecka, säger Klaus.