Våreld viktig för arméns utveckling

När 1500 personer rullar igenom centrala Skövde en lördagmorgon i stridsvagnar, stridsfordon och bandvagnar så märks det. Många nyfikna Skövdebor stod längs vägen under det avslutande momentet av övning Våreld 16. Uppgiften för förbandet? Ta Skövde garnison. Uppgiften var kulmen på en intensiv vecka i och runt Skövde.

ÖB i samtal med 2:a brigadens chef Stefan Sandborg Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Ett sjukvårdsmoment med många skadade, både civila och militärer, övades under Skövdemomentet Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
En granatkastarpluton på 42:a pansarbataljonen var uppställda i en rondell centralt i Skövde Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Skadad soldat får hjälp under anfallet mot Skövde garnison Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Våreld 16 har, under en veckas tid, genomförts i Skaraborgstrakten. Koncentrationen av övningen har varit på Skövde övnings- och skjutfält men transporter och förläggningar har skett på civil mark runt om i trakten. Tolv förband har deltagit i övningen och på planeringsansvarigt förband, Skaraborgs regemente, har kraven på att hålla ihop allt varit höga. Överbefälhavare Micael Bydén kommenterade övningen under sitt besök på plats.

– En övning av den här storleken ställer stora krav på samordning för att få verkan i målet och det är tydligt att de deltagande förbanden tillsammans har tagit det ansvaret. Viljan och energin hos deltagarna har varit hög. Våreld är en övning som är viktig för arméns och brigadens fortsatta utveckling.

Under den vecka som förbanden övat så har de fått träna på såväl anfall, fördröjningsstrid, försvar och strid i bebyggelse. Scenariot för de övade förbanden har varit att Sverige är under militär attack. Huvudsyftet för övningen har varit att, med markförband, öva förmågan att försvara landet mot ett väpnat angrepp. Då är det inte bara pansarförbanden som övas utan även alla stödjande funktionsförband som exempelvis logistik.

– Våreld är ett steg i utvecklingen av brigadförmågan i Sverige. Här får vi möjligheten att samöva flera av brigadens funktioner och förband och bygga det system av system som brigaden består av. En viktig hållpunkt på vägen mot försvarsmaktsövningen Aurora 17 som genomförs på hösten 2017, sa Stefan Sandborg, chef för 2:a brigaden vars förband är de, som till stor del, ingått i övningen.

Det stora momentet i övningen var det anfall som skedde genom centrala Skövde, för att kulminera med strid i bebyggelse inne på Skövde garnisons område. Inför detta stadsmoment har samverkan skett med polis och kommun; allt för att genomförandet skulle medge så stor frihet som möjligt för de truppförande. Biträdande övningsledare för övningen, Mattias Brehag, tycker att momentet gick bra.

– Efter genomförandet har vi varit i kontakt med både polis och kommun, och ingenstans har några klagomål eller incidenter uppstått. Det visar på att denna del av övningen varit lika uppskattad som nödvändig. Även de civila som dök upp som åskådare uttryckte genomgående positiva kommentarer. Momentet, med påföljande strid på övningsfältet, var en bra avslutning på övningen, och tvingade truppförande chefer på alla nivåer att fatta snabba beslut på osäkert underlag.

En övning av den här storleken har föregåtts av många planeringstimmar. Skaraborgs regemente har haft huvudansvaret för planeringen men alla deltagande förband har haft representanter med i förberedelserna.

– Övning Våreld är nu genomförd. Samtliga förband som deltagit under övningen har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till att tillsammans utveckla vår förmåga till väpnad strid och försvaret av Sverige.  Engagemanget och kompetensen har gjort att arméns brigadförmåga stärkts. Stort tack till samtliga deltagande förband, säger Fredrik Ståhlberg, chef för Skaraborgs regemente och övningsledare för Våreld 16.