Totalförsvar i fokus

Om beredskapen i Sverige höjs och hundratals fordon med 650 soldater och officerare från 40:e hemvärnsbataljonen skulle komma inrullande i din kommun där du sitter i kommunstyrelsen – vad skulle du göra då? Var ska de gruppera någonstans? Har de mat med sig eller behöver kommunen ordna fram det? Hur är det med drivmedel? Vatten? Dessa frågor fanns med i de diskussioner som fördes under det samverkansseminarium som Skaraborgs regemente bjudit in till i Skredsvik utanför Uddevalla.

Deltagarna på seminariet Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Plutonchef Sten Johnsson instruerar en av sina soldater Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Under krigsförbandsövningen övades bland annat sjukvårdskedjan på bataljonen Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Representanter från alla kommuner i Fyrbodalsområdet tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Paula Holmqvist från Försvarsutskottet och Räddningstjänsten var inbjudna för att ta de första stegen i totalförsvarsplaneringen på lokal nivå. I december förra året beslutade regeringen att Försvarsmakten, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt övriga berörda civila myndigheter, ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

De förband som finns i regionen har full koll på alla militära skyddsobjekt. Nu måste vi ta nästa steg och börja planera för de civila inrättningarna. Vi behöver titta på vilken samhällsviktig verksamhet vi har i regionen och vad vi kan göra för att säkerställa att den fungerar även i ofred, säger Fredrik Ståhlberg, chef för Skaraborgs regemente och Militärregion Väst.

Leif Isberg, länsexpert på regional samverkan och krisledning på länsstyrelsen, var tydlig med vikten i att totalförsvarsplaneringen tar ordentlig fart på regional och lokal nivå.

Det är på riktigt nu. Vi har själva sett effekterna av cyberattacker på mediehusens och vissa myndigheters webbsidor. Ett framtida krig kommer dock inte att handla om enbart nätet utan folk kommer att dö. Vi måste, i folksjälen, hitta tillbaka till den inställning till totalförsvar som fanns under kalla kriget. Förankringen av totalförsvaret hos befolkningen är väldigt viktigt, säger Leif.

Samverkansseminariet anordnades i samband med att 40:e hemvärnsbataljonen höll en krigsförbandsövning för, i stor sett, all personal. Det var många nyrekryterade soldater som gjorde sin första övning.

Vår bataljon är den hemvärnsbataljon som har bäst uppfyllnad i Sverige. Vi har märkt att ju oroligare omvärldsläget är desto enklare har vi att rekrytera. Den lokala förankringen är viktig för oss, både vad gäller var våra soldater bor och var vi ska verka, säger Christer Börjesson.

I och med att det blir så många nya till varje övning då hemvärnet endast har ett fåtal övningstillfällen om året så ställer det stora krav på organisationen. Det gäller att få in de nya i gruppen så fort som möjligt.

Min pluton har åtta nya soldater till den här övningen, säger Sten Johnsson, plutonchef. Det blir ett högt tempo för att lära upp dem så fort som möjligt men där har vi bra stöd från övriga regementet med instruktörer. Det är enbart positivt att det kommer nytt folk och att hemvärnet lockar så många, avslutar han.