Tillsammans på stridsfältet – år efter år

”Man vill ha kvar soldatlivet”

Nu är pansarbataljonens deltidstjänstgörande soldater inne på årets krigsförbandskurs som pågår i två veckor. Första veckan genomförs på Tåme skjutfält och andra veckan i Boden.
– Det är alltid bra övningar när man kommer in, jag jobbar som säljchef till vardags och jag har varit med på tre utlandsinsatser så det här med deltidstjänst ger mig möjligheten att fortsätta vara soldat, berättar skåningen Jonas Jonasson, mekaniker på driftstödsgruppen på Kalix kompani.

”Ett bra koncept under ledning av kompanichefen Magnus Förare. Övningarna är välplanerade och anpassade efter våra kunskaper”, sa Jonas Jonasson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Björn Borin, reservofficer och teknisk chef under samtal med kompanichefen Magnus Förare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Inför anfallet fick stridsfordonsbesättningarna öva på att observera och reglera indirekt eld. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kompanichefen Magnus Förare har genomgång med hela kompaniet inför anfallet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Fredrik Ocklind, reservofficer och ställföreträdande kompanichef har ordergivning med plutoncheferna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Jonas Stedt har utvärdering med en av plutonerna efter första anfallet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under krigsförbandskursens första vecka deltar stridsfordonsbesättningar och reservofficerare och under den andra veckan fylls kompanierna på med skyttesoldater och dessutom deltar ytterligare enheter ur pansarbataljonen.
– Det är deltidssoldater ur tre pansarskyttekompanier som deltar, främst från Kalix och Piteå kompanier, 1921:a och 1922:a, samt även 1912:e. Dessutom deltar delar av brigadspaningskompaniet, granatkastarplutonen ur stabs- och understödskompaniet och en reparationsgrupp ur trosskompaniet, berättar kompanichefen Magnus Förare.

– Vi har fått ihop en bra övning med många enheter ur bataljonen, vi blir nog närmare 400 delatagare under nästa vecka, då får vi förstärkning av hela trosskompaniet och ytterligare enheter ur stabs- och understödkompaniet. Under veckan i Boden blir det även strid mot riktigt motstånd. Vi kör Kalix och Piteå kompani med stöd av Lvkv-plutonen mot 1911:e pansarskyttekompaniet förstärkta av spaningsplutonen. Dessutom har vi en bataljonsstab bestående av reservofficerare som ska leda striderna, fortsätter Magnus Förare.

Anfall med helt kompani

Under fredag och lördag genomfördes skarpskjutningar i form kompanianfall med stridsfordon 90 understödda av indirekt eld ur granatkastarplutonen. Övningens scenario byggde på att ett fientligt amfibieförband hade landstigit för att ta Tåmehalvön och sedan kunna skydda en större landstigning i Skelleftehamn. Pasarskyttekompaniets uppgift var sedan att ta och rensa Tåmehalvön så att fienden inte kunde slutföra sin stridsplan.

Bra koncept och välplanerad övningsverksamhet

Jonas Jonasson är en skåning som sedan två år tillbaka är anställd som deltidssoldat på Kalix kompani som mekaniker på driftstödsgruppen.
– Jag har varit med på två insatser i Bosnien och en i Afghanistan och jag vill inte vara utan soldatlivet, då tycker jag det här med deltid passar mig perfekt. Här på pansarbataljonen har dom fått till ett bra koncept under ledning av kompanichefen Magnus Förare. Övningarna är välplanerade och anpassade efter våra kunskaper, vi får uppgifter vi ska lösa och får till stor del vara självgående. Dessutom är de ansvariga befälen flexibla och lyssnar på oss om vi har synpunkter. Sedan tycker jag kompaniet har en bra åldersstruktur med både unga soldater och gamla "yxor" som till exempel jag själv, säger Jonas.

Stridsfordon 90 – även till vardags

En av kompaniets reservofficerare är löjtnant Björn Borin, han jobbade fram till 2005 som teknisk officer på Jämtlands fältjägarregemente, I 5.
– När regementet lades ned fick jag jobb i Örnsköldsvik på BAE Systems Hägglunds där jag fortfarande jobbar med stridsfordon 90-systemet. Nu är jag reservofficer och teknisk chef på Kalix kompani sedan fyra år tillbaka. Jag har varit med hela resan sedan kompaniet sattes upp och inte missat en enda övning. För mig som jobbar med stridsfordon 90 till vardags är ju kombinationen helt perfekt. Det är ju kompetensutveckling varje övning och min arbetsgivare är såklart positivt inställd, avslutar Björn Borin.

Är det här någonting för dig? Sök till grundutbildningen redan idag!

Börja grundutbildningen i sommar och bli heltids- eller deltidstjänstgörande soldat vid Norrbottens pansarbataljon. Framför allt söker vi förare och skyttar till stridsfordon 90 samt stridsvagnsbesättningar men vi söker även mekaniker, eldlednings-, spanings-, granatkastar-, lednings- och logistiksoldater. Utbildningsstart 27 juni och 22 augusti.

Lämna in din ansökan redan idag för att hinna bli antagen till sommaren. Du måste ha gjort din antagningsprövning senast 7 juni, respektive 2 augusti.

Läs mer om utbildningen.

Pansarbataljonen söker soldater

Utbildningsstart 27 juni och 22 augusti.

Läs mer