Övning med sjömålsrobotskott

Sjömålsrobot är korvetternas huvudvapen mot andra ytfartyg. Det är ett kraftfullt vapen med lång räckvidd och hög teknisk nivå. För att förbanden ska kunna utvecklas taktiskt och använda vapnet effektivt krävs skarpa skjutningar. I mitten av maj genomförde Visbykorvetterna HMS Nyköping och HMS Härnösand därför framgångsrikt en sådan verksamhet.

Johan Norlén är fartygschef på HMS Härnösand.
Johan Norlén är fartygschef på HMS Härnösand. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

Verksamheten planerades och genomfördes tillsammans med FMV, Försvarets materielverk som i samband med detta utförde mätningar och kontroll av modifierade avgaskanaler till robotsystemet.  I och med detta prov är robotsystemet på korvett typ Visby färdigutvecklat i sin slutgiltiga konfiguration.

Våra korvetter utgör en del i den tröskel som ska avskräcka från anfall mot Sverige. De kan var och en utrustas med åtta sjömålsrobot 15, som är en svensktillverkad robot med upp till 100 kilometers räckvidd. Roboten söker sig självständigt mot sitt mål med hjälp av en inbyggd radar efter att ha blivit inriktad av fartyget mot ett område.

- Utmaningen för fartygsbesättningen är inte att skjuta själva roboten utan att jobba fram en tillräckligt exakt position på målet. Just dessa detaljer övar vi därför ofta, om och om igen så att när det väl gäller ska gå snabbt, säger Johan Norlén som är fartygschef på HMS Härnösand

Korvetten kan få målinformation genom egen radar, signalspaningsutrustning eller från andra enheter, som fartyg, flyg eller fasta radaranläggningar. Två fartyg kan exempelvis ligga signaltysta en bit ifrån varandra och mäta in fientlig radarsändning i en viss riktning. De båda fartygens inmätta riktningar bildar ett kryss som ger en position.

Sjömålsrobot 15 finns även i en flygburen version för JAS 39 Gripen och samövningar mellan Flygvapnet och Marinen genomförs regelbundet.