Hemma efter lärorik utbildningsinsats i Somalia

Fyra livgardister är tillbaka i Sverige efter att under sex månader ha utbildat somaliska soldater och officerare i Mogadishu. Med hjälp av både europeiska och afrikanska eskorter har ”tränarna” tjänstgjort i Europeiska unionens utbildningsinsats i Somalia (European Union Training Mission, EUTM, Somalia), till stöd för den somaliska armén.

Ett av eskortfordonen som nyttjades mellan campen och utbildningsanläggningen under insatsen. Foto: Erik Unogård/Försvarsmakten
Erik Unogård på utbildningsanläggningen i Somalia. Foto: Försvarsmakten
Byggnader med lektionssalar på utbildningsanläggningen. Foto: Erik Unogård/Försvarsmakten
Spartansk lektionssal. Foto: Erik Unogård/Försvarsmakten
Bild från förläggningen där personalen bodde under insatsen. Foto: Erik Unogård/Försvarsmakten
Ställföreträdande chefen för Livgardet, överste Stefan Nacksten, delar ut medaljer till deltagarna i insatsen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Terror och korruption

I Somalia och Mogadishu härjar Al-Shabaab, en terroristorganisation som försöker sabotera landets initiativ till fred, frihet och demokrati. Både landet i stort och dess armé kämpar dessutom med utbredd korruption. Bland annat av de här anledningarna fick löjtnant Erik Unogård från Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon och tre av hans kollegor från 11:e militärpolisbataljonenen möjlighet att delta i Sveriges bidrag till EUTM Somalia, till stöd för somaliska armén. Erik och hans kollegor utbildade framförallt bataljonschefer, kompanichefer, underrättelseofficerare och specialistofficerare. Den sex månader långa insatsen innehöll en hel del utmaningar, bland annat eftersom utbildningsförutsättningarna är ganska olika de på hemmaplan.

– En del av våra elever tuggade regelbundet kat, en sorts planta som har ungefär samma effekter som amfetamin. I Sverige betraktas den som en drog men i Somalia var förekomsten lika självklar som den begränsning som det innebar för utbildningen, berättar Erik.

Italienska eskorter och spartanska klassrum

Italien bidrog med pansarterrängbilar som bemannades av både egen personal och personal ur afrikanska unionen (AU). Tillsammans utgjorde de eskorten till och från den utbildningsanläggning som ligger ett par kilometer från EUTM:s egen förläggning. I utbildningsanläggningen fanns små, spartanska klassrum och mindre sandytor som enda övningsterräng. För säkerheten kring anläggningen ansvarade såväl EU och AU som somaliska armén själv. Till utbildarnas hjälp fanns också gott om lokalanställda tolkar.

– Jag tycker att idén om att bidra med utbildning, snarare än att själv lösa stridsuppgifter, i krigshärjade länder i grunden är bra. Det är ju dit vi vill nå i slutändan, till att landet och befolkningen på egen hand kan ta ansvar för säkerheten, om än med lite hjälp, förklarar Erik.

Leva på en flygplats

Tillsammans med bland annat europeiska, afrikanska och amerikanska styrkor levde och bodde utbildarna i en internationell förläggning innanför Mogadishus internationella flygplats. Från förläggningen var det nära till löprundor och promenader vid havet, medan insidan erbjöd osedvanligt bra trådlös uppkoppling som möjliggjorde enkel kontakt med familj och vänner hemma. Även maten var bra.

– Ganska västerländsk. Pasta, ris, potatis och mycket kött, så den gick inte att klaga på, säger Erik med ett leende.