Dalarnas hemvärn redo med granatkastare

Dalarnas hemvärn kan som första hemvärn i Sverige bekämpa en motståndare med granater. Försöksverksamheten har pågått i Dalarna sedan 2014 och förra veckan samlades granatkastarplutonen och genomförde en förevisningsskjutning med skarpa granater.

Att skjuta med granatkastare kräver precision och att man har koll på olika vädersträck. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Eldledarna ligger dolda långt fram, nära målet, och leder in granaterna så att de träffar sitt mål. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Efter skjutning måste den stora pjäsen snabbt plockas ihop och lastas så att granatkastarsoldaterna kan lämna området snabbt. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Granatkastarna anländer till pjäsplatsen, platsen varifrån man skjuter iväg granaterna. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Hemvärnssoldaten Josefine Engvall slipper helst krig men ställer upp om det behövs. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Steget upp från eldhandvapen och kulsprutor till granatkastare innebär att hemvärnet i Dalarna blir slagkraftigare och kan slå ut motståndare på upp till cirka åtta kilometers avstånd.

– Det är tredje gången vi övar med hela förbandet nu, säger överstelöjtnant Mikael Lundin som är chef för Dalregementsgruppen.

Under förevisningsskjutningen lastades de stora granatkastarpjäserna på släpkärror som kördes med bandvagnar till en plats på skjutfältet utanför Falun. Därefter sköt soldaterna spränggranater, rökgranater och lysgranater mot ett målområde som övervakades av en eldledningsgrupp. Några sekunder senare kunde avbrutna trädstammar och kratrar i marken vittna om granaternas precision och effekt. Hemvärnssoldaten Josefine Engvall var en av soldaterna som deltog under övningen.

– Det är ett tungt jobb att bära granater, men samtidigt skönt att få komma ut och röra på sig. Jag gillar omväxling och utmaningar och jag har ju tävlat en del, så jag tänkte att soldatjobbet kunde passa mig. Jag gillar kamratskapen här, säger Josefine.

Tanken på krig är inget hon gillar, men om det värsta skulle hända så vill hon kunna vara beredd.

– Jag är mot vapen egentligen. Det borde inte behövas. Men om något skulle hända här så är det ju bättre att kunna göra något än att inte göra någonting.

Förevisningen sågs av en publik som bland annat bestod av nya blivande granatkastarsoldater.

– Vi utbildar just nu 29 nya soldater som ska ingå i vår hemvärnsbataljon. De ryckte in i januari och är jätteduktiga. Hittills har vi inte haft några avhopp. Målet är att de ska vara färdigutbildade 2018, säger Mikael Lundin.