Blivande officerare knyter vänskapsband över nationsgränserna

På tisdagen under strålande sol invigdes det 54:e nordiska kadettmötet (NOKA) på Militärhögskolan Karlberg. Invigningen gavs en extra guldkant då även de fyra ländernas arméchefer deltog.
− Det ska bli en fantastisk upplevelse att få vara med på NOKA. Det är ett evenemang som man har fått höra mycket om av äldre kadettkollegor, sa en entusiastisk kadett Fabian Frankenius.

Foto: Försvarsmakten

Skolchefen Rikard Askstedt hälsade alla deltagare välkomna under sitt invigningstal. Han poängterade att NOKA inte bara är seminarier och idrottstävlingar utan även en bas för integration länderna emellan. Invigning gavs en extra guldkant då även de fyra ländernas arméchefer deltog. Däribland Sveriges arméchef Anders Brännström som höll ett kort tal om betydelsen av samarbete över nationerna.

Under stor del av våren har olika förberedelser gjorts vid Militärhögskolan Karlberg för att NOKA ska bli ett minnesvärt arrangemang. Minutiösa förberedelser; alltifrån repetition av hur flaggor ska hissas till hur stadsrundturen ska genomföras. Med ett par hundra deltagare, gäster och funktionärskadetter så är grundlig planering en förutsättning för att allt ska flyta utan friktioner.

De nordiska kadetterna har en långvarig tradition av utbyte. I början tävlade man i nationella lag men sedan drygt 10 år så har man mixat lagen och tävlar tillsammans med sina utländska kollegor. NOKA är ofta början till många vänskaper som sedan har varit till nytta både civilt och senare i yrket. Äldre officerare kan till exempel vittna om att arbetet under utlandstjänst har underlättats väsentligt tack vare gamla NOKA-vänner.

NOKA är förutom ett idrottsutbyte ett evenemang med seminarier med föreläsare från de deltagande länderna. Det är långa dagar som avslutas med gemensamma middagar och samkväm för att bygga gemenskap. En av grenarna är Military Team Sport, som är en blandning av teoretisk och praktisk utövning där soldatkunskaper sätts på prov.

De idrottsgrenar som står på programmet är fotboll, hinderbana, bithlonstafett och handgranatskastning, parkstafett, military team sport. Det hålls även föreläsningar i bland annat taktik, etik historia och fysiskt stridsvärde.Dessa följs av gruppdiskussioner som sedan mynnar ut i olika slutsatser.

− Det ska bli väldigt kul att få genomföra detta efter allt arbete, ler kadett Jansson som varit en av de ansvariga kadetterna för NOKA.