Välkommen till Spång - igen och igen

Hur man agerar när man ska bryta sig in i hus, spränga dörrar och rensa rum är några exempel på vad man kan öva på i "staden" Spång. En plats uppbyggd enbart för att kunna öva strid i bebyggelse, med olika typer av hus, breda gator och en hel mängd kameror och sensorer som kan se, känna och reagera på varje rörelse som soldaterna gör. Den enda i sitt slag i Sverige.

Soldaterna bryter upp en dörr för att ta sig in i byggnaden. En av Markstridsskolans instruktörer följer momentet noga.
Soldaterna bryter upp en dörr för att ta sig in i byggnaden. En av Markstridsskolans instruktörer följer momentet noga. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Soldater förbereder sprängning av dörr.
Förberedelser för sprängning av dörr. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Sprängd dörr och soldater som är på väg att ta sig in.
När dörren sprängts är det dags att ta sig in i byggnaden. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Strid kan ju som bekant ske på alla möjliga ställen, på alla möjliga sätt. Olika miljöer ställer olika krav på hur man ska agera, vad man måste tänka på, hur man rör sig och vilken typ av utrustning som krävs. Skogen och skärgården i all ära, men för att bli bra på att strida bland hus och byggnader måste man också ta sig möjligheten att öva på just det.

Den stora anläggningen i Kvarn, strax utanför Borensberg i Östergötland som drivs av Markstridsskolan erbjuder unika möjligheter att öva i en miljö som annars är svår att komma åt. Att öva på att spränga dörrar inne i verklig stadsmiljö är sällan möjligt eller särskilt uppskattat. Men här, i den tekniskt välutrustade anläggningen där allt är så likt en riktig stadsmiljö som möjligt, kan förband i varierande storlek öva i längre perioder, på många olika moment och med fullt stöd från Markstridsskolans instruktörer. En möjlighet som Amfibiebataljonen tagit till vara på, fler gånger.

— Även om bebyggelse inte är den miljö som vi primärt ska agera i så måste vi ju ändå ha förmågan att göra det, säger Fredrik Karlberg, som är övningsledare för personalen ur amfibiebataljonen som för tredje gången besöker Kvarn och anläggningen. Vi har inget liknande i den här omfattningen hemma, så att komma hit ger oss utmärkt övning. Dessutom blir vi serverade ett helt koncept och omfattande stöd från personalen som jobbar här, fortsätter han. Det är ett bra erbjudande som vi använder så ofta det går.

Att träna ofta ger effekt

Att använda det ofta är en av framgångsfaktorerna när det gäller att få till en bra utveckling för förbandet som helhet. Anläggningen tillåter att man övar både i små konstellationer, på specifika moment, och att man ökar på både svårighetsgrad och omfattning allt eftersom färdigheten växer.

— Att få en kontinuitet i sin träning är en nyckelfaktor. När förband bokar in sig här vid flertalet tillfällen för att successivt kunna öka svårighetsgraden och därmed också sin förmåga, det är då vi ser riktiga framsteg, berättar Henrik Persson som jobbar vid Markstridsskolan och i anläggningen. Så förbanden är varmt välkomna hit, och sedan får de gärna komma tillbaka, om och om igen.