Ökad skyddsvaktskompetens

Hemvärnets styrka är förbandens goda tillgänglighet. Soldaterna har sin personliga utrustning i hemmen och övrigt i förråd i landets olika delar. Vid Värmlandsbataljonens krigsförbandsövning våren 2016 prövades systemet som en larmövning. Det gäller att chefer på olika nivåer har sina adresslistor i ordning, vilket kräver lite vakenhet när rörligheten i samhället har ökat.

Fanjunkare Hans Johansson ledde stabsutbildningen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Skyddsvakter måste hantera olika situationer. Här är det ett pressteam som filmar in i skyddsobjektet. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Skyddsvakten har stoppat en "misstänkt person". Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Chefen för K 3, överste Dag Lidén kom på besök. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Rikshemvärnschefen brigadgeneral Ekenberg tillsammans med överstelöjtnant Bengt Fransson. Foto: Lars-Erik Sundin/Försvarsmakten
Värmlandsbataljonen ställer upp vid övningens slut på söndagen. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten

På snabbast möjliga tid ska bataljonens fyra kompanier inställa sig, gemensam utrustning lastas på fordon och förbandet ställas på krigsfot. Soldaterna inmönstras så att de får rätt ersättningar och de anvisas en förläggning, i detta fall delvis inomhus, delvis i tält.

Hälsokontroll

Några av de första de inryckande vid 193:e kompaniet träffar är Anette Rautioaho och Terese Magnusson.
− Vi gör hälsokontroll på de som kommer in för att få reda på deras status. Om det är någon som är helt uttröttad får de vila, om det är någon som är helt risig så skickar vi hem dem, men det har vi inte behövt göra än.

Utbildning i tvåårsperioder

Detta år utbildas alla i sina ordinarie befattningar vid olika utbildningsstationer under fyra dagar, för befälen något mer. För att allt ska fungera i en bataljon på uppåt 500 personer krävs det att alla gör sin del av helheten. Vid nästa års övning får bataljonen en uppgift att lösa som helhet, då får man ett mått på hur kunskaperna sitter och vad som behöver förbättras.

Bengt Fransson är chef för Örebro-Värmlandsgruppen och ytterst ansvarig för utbildningen i de båda länens två bataljoner. Han sammanfattar årets verksamhet så här:

− Ett viktigt ändamål under övningen har varit att öka antalet skyddsvakter så man säkerställer att förbandet klarar att lösa huvuduppgiften som är att skydda och bevaka, även i ett skymningsläge.

I ett skymningsläge kan exempelvis råda en ökad spänning med hot om sabotage eller terrorangrepp mot viktiga samhällsfunktioner. Det kan också vara förberedelser för angrepp av allvarligare slag.

− Här gäller det att vidmakthålla de kunskaper som soldaterna ska ha för de befattningar de sitter på och till en mindre del att lära nytt, fortsätter Bengt Fransson. Det har gått bra, vi har i grunden duktiga soldater och gruppchefer och genom det här systemet så kan vi upprätthålla de färdigheter de redan har.

Planering under tidspress

I toppen på förbandet finns bataljonsstaben. De har redan genomgått en del av sin utbildning i år i en ledningsträningsanläggning i Enköping under övningen Geltic Bear. Även de fyra kompanistaberna får sig en dos kunskaper under den här veckan.

Hans Johansson blev officer 2002 vid Bergslagens artilleriregemente. Nu har han sökt sig till Örebro-Värmlandsgruppen och är sedan nyåret 2016 utbildningsofficer och därtill bataljonshandläggare för 20:e bataljonen i Örebro. Som sådan är han en mellanhand för bataljonen och utbildningsgruppen Örebro-Värmlandsgruppen.

− Jag sökte en befattningen av två orsaker, säger Hans Johansson, dels närheten hem, för att få en koppling till Karlstad där jag har mina rötter och få vara hemma hos familjen lite mera. Jag tycker det är mycket intressant att se utvecklingen nu med Hemvärnet och det uppsving som har skett, man ser en karriär i att stöda just hemvärnsförbanden.

Denna vecka leder han utbildningen för kompanistabernas personal.
− Nu har jag utbildat i en metod för bedömande av en uppgift som kommer in till kompaniet och kallas PUT, planering under tidspress. Vi har gått igenom metoden anpassad till kompaninivå. Det är för att höja nivån på fler individer, det verkar som om det har roterats och blivit nya människor i kompanistaberna.

Försvarsutskottet på besök

Denna gång har riksdagsmännen Daniel Bäckström (c) och och Håkan Svenneling (v) kommit på besök till Villingsberg. De är båda ledamöter i försvarsutskottet och tar en närmare titt på Värmlandsbataljonen och hämtar synpunkter och intryck från personalen och cheferna.

− Det var en mycket givande dag, säger Daniel Bäckström. Vi fick se de olika träningsmomenten som sjukvårdsutbildning, skyddsvaktsutbildning, med hundekipage i eftersök och skjutövningar. Vi fick ett samtal med regementschefen Dag Lidén. Jag tyckte det var en kanonbra dag och att få träffa folk som är engagerade i Hemvärnet och höra dem berätta om uppdraget och resursfrågorna på olika sätt.

− En fråga som jag tar med mig är att få uppdaterad sjukvårdsmateriel och att betona mer i det politiska arbetet hemvärnets betydelse för att möta yttre hot i hela landet.

− Jag kommer att följa Värmlandsbataljonen framöver för det är ju min hemmaplan, avslutar Daniel Bäckström.