Krigsförbandschefer samlade

Cheferna för de krigsförband som ingår i 2:a brigaden har under två dagar varit samlade i Skövde. Dagarna har ägnats åt att diskutera ämnen och områden som berör brigadens fortsatta utveckling.
– Det har varit två mycket givande dagar med utvecklande diskussioner kring motståndaren, ledningsmetoder, taktik och arméns övnings – och träningsplan, säger chefen för 2:a brigaden överste Stefan Sandborg.

Krigsförbandschefer 2:a brigaden
Krigsförbandschefer 2:a brigaden
Krigsförbandschefer i 2:a brigaden samlade för ett par dagar med diskussioner kring metoder, taktik, övnings- och träningsplaner Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

2:a brigaden består av flera olika krigsförband, det vill säga bataljoner och kompanier, som utbildas vid flera olika organisationsenheter runt om i Sverige.

Under kommande år är det 2:a brigaden som är arméns prioriterade brigad när det gäller utveckling och träning. Detta innebär att det är 2:a brigaden och dess ingående förband som kommer övas vid flesta övningar som genomförs.

En sak som diskuterades under krigsförbandschefsdagarna var vilka mål som brigaden skall uppnå under de kommande åren. Ett av delmålen är Försvarsmaktsövning Aurora 17 som genomförs nästa år.
– Vi har en mycket bra övningsserie framför oss inom 2:a brigaden och redan under vecka 21 kommer delar av brigaden att övas under övningen Våreld som genomförs i Skövde, säger Stefan Sandborg.

Förutom krigsförbandscheferna så deltog även cheferna för de olika funktionerna inom 2:a brigadstaben på mötet.
– För brigadstaben är det viktigt att träffa cheferna för våra underställda förband och lära känna dem och deras förbands förmågor. Detta innebär att det blir smidigare att genomföra övningar och annan verksamhet och att vi använder förbanden inom brigaden på rätt sätt, säger stabschef överstelöjtnant Stefan Eriksson