Ansvar för andra, ansvar för sig själv

Det är ett ansvar att ta på sig en uniform. Den medför en samling förväntningar, reaktioner, åsikter, känslor och krav som den som bär den måste förhålla sig till. Samma sak gäller när man kliver in i en roll som chef, oavsett nivå. Det medföljer krav. Rättigheter. Skyldigheter. Hur ska man förhålla sig till det?

Fältpastor Sten Elmberg föreläser för blivande kaptener som går utbildning vid Markstridsskolan. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Fältpastor Sten Elmberg porträtt.
Fältpastor Sten Elmberg. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

När man som officer bestämt sig för att ta steget vidare, från löjtnant till kapten, och sedan jobba på en högre nivå får man en utbildning som inkluderar en rad olika ämnen. Bland annat krigsvetenskap, militärengelska, militärteknik och ledarskap. Det är mycket praktisk och teoretisk kunskap som man behöver behandla för att få förståelsen för hur man själv ska passa in i helheten och i den organisation som man ska vara en del av, både i krig och i fred. Men det handlar inte bara om hårda fakta och konkreta metoder. Det handlar också om etiska och moraliska aspekter och om hur man förhåller sig till det utifrån sin roll och befattning. Vid Markstridsskolan läser blivande kaptener under våren för att vara redo att ta nästa kliv i karriären, och de har under den senaste veckan fokuserat extra på vad det innebär att leda genom exempel.

— För att kunna leda andra måste man veta vem man själv är. Den här kursen som vi på Markstridsskolan erbjuder handlar om att man utöver det praktiska också ska reflektera över vem man är i relation till andra människor, säger Fredrik Fant von Haugwitz som är lärare i ämnet taktik. Man ska bli en bra chef, och det inkluderar även att man ska fundera över hur man vill vara som person och hur vi ska bete oss mot varandra.

Leda som man lär

Att bete sig professionellt och leda genom exempel är eftersträvansvärt på alla nivåer inom Försvarsmakten, men när man går in i en ny typ av ledarskap finns all anledning att fundera lite extra över vad ett sådant kliv innebär för en själv som individ. Som en del av utbildningen besökte därför Sten Elmberg, fältprost vid Högkvarteret med lång erfarenhet av dessa typer av frågor, kursen. Under sin föreläsning för eleverna betonade han balansen mellan att vara i sin yrkesroll och att vara människa.

— Det är viktigt att människorna man leder är med på samma tåg som en själv. Helst i samma vagn såklart, om jag får använda mig av den metaforen, säger Sten. Har man dem inte med sig får man det svårt, och det gäller att man tar sin roll på allvar från första början. Att man tar ansvar, inte bara för andra utan också för sig själv.

Officersyrket är komplext och det är många områden som man ska ha bra koll på och kunna hantera. Men mitt i allt detta får man inte glömma bort vikten av att det egna förhållningssättet speglar hur väl man lyckas leda andra.

— Vi har alla med oss en privat del av livet som påverkar oss oavsett om vi jobbar eller inte. Det måste vi lära oss hantera i relation till det här yrket, som ibland innebär svåra och tuffa situationer, säger Sten. Det är värdefullt att reflektera över vad det innebär att vara chef och man bör ta sig den tiden för att vara så väl förberedd som det går när det väl blir svårt och jobbigt.