”Vi är här för att underlätta för förbanden”

Konungariket Norge bjöd in till övningen Cold Response 2016. Omkring 15 000 valde att tacka ja till inbjudan, däribland tio deltagare ur Livgardets 114:e militärpoliskompaniet som är en del av 11:e militärpolisbataljonen. Från kompaniet åkte en plutonchef, en insatschef och åtta deltidsanställda militärpoliser som på hemmaplan och till vardags arbetar som poliser.

Militärpoliser från Livgardet i skarp tjänst under Cold response 2016
Norsk och svensk militärpolis i samverkan inför kommande trafikdirigering. Foto: Sofia Aronsson/Försvarsmakten

Övningsområdet i grannlandet är ett landskap som domineras av berg och höglänt terräng. Vägnätet skiljer sig från det svenska i form av smalare vägar och betydligt fler skarpa svängar som slingrar sig om bergen samt en glesbyggd med mindre tätorter. Trots den måttliga temperaturen är vintern är kvar i Nord Trøndelag, det område övningen ägde rum i, snön faller, smälter och faller på nytt och täcker vagnspåren i skogen. Det är stilla. Skotten smattrar i tystnaden. Snörök stiger mot himlen. Striderna sker mitt i glesbyggden, mitt i civilisationen. I detta arbetar militärpolisen – de jobbar i dagsljuset, i norrskenet och  i mörkret. Svenska, norska och kanadensiska militärpoliser som tillsammans i MNMP (Multinational Military Police ) bidrar till övningen med norsk ledning.

Militärpolisen är, likt de andra deltagarna i Cold Response, en pusselbit i denna enorma övning. Skillnaden är att militärpolisen arbetar skarpt. Med utgångsgruppering från två olika platser, en på orten Namsos och en på platsen Snåsa, har de under övningen aktivt arbetat för att upprätthålla ordningen och säkerheten.

- Det viktiga för oss är att stötta de enheter som ingår i övningen. Vi är här för att underlätta för förbanden, säger insatschefen ur den svenska militärpolisen Per-Åke Mellberg.

Fokus ligger främst på att skapa ett flyt i trafiken trots stridsvagnar, stridsfordon och diverse fordonstyper som framrycker längs vägarna. Under övningen eskorterar militärpolisen delar av förbanden och ser till att övningsgränserna flyttas vartefter som övningen rullar vidare mot nya mål. De svenska militärpoliserna är även varit ute på en del av grupperingsplatserna i syfte att visa sin närvaro. Och arbetet tar inte slut för militärpoliserna trots att övningen avslutas den 10 mars. Övningen är i sitt slutskede men militärpoliserna fortsätter att understödja förbanden vid hamnar och vägar. Övningen är inte slut förrän samtliga deltagare och förband åter är hemma i Sverige.