Tuffa frågor och raka svar – ÖB besökte Hemvärnets stridsskola

Hemvärnets stridsskola är Försvarsmaktens minsta organisationsenhet vilket medför en del utmaningar men ibland är det av godo. Det var i alla fall inget problem att hinna träffa både personal och elever då generaldirektören Peter Sandwall, chefen för produktionsavdelningen Anders Silwer och överbefälhavaren Micael Bydén besökte skolan i förra veckan.

ÖB passar på att ta några selfies med elever på Gruppchefskursen Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten
HvSS har en välutnyttjad Stridssimuleringsanläggning där elever kan mängdträna order och kommandon innan de ger sig ut för att öva praktiskt i terrängen. Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten
HvSS är Försvarsmaktens minsta organisationsenhet. All personal ryms i samma lokal. ÖB berättar om sina förväntningar och svarar på frågor Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten
Bataljonchefskursen under samverkansövning. Här med generaldirektören och överbefälhavaren Foto: Nemo Stjernström

Efter ett uppskattat möte med HvSS personal som innehöll många tuffa frågor och raka svar fortsatte besöket hos våra inneliggande kurser. Gruppchefskursen tränade avståndsbedömning, order och kommandon i skolans stridssimuleringsanläggning. Efter många nyfikna frågor från både elever och ÖB blev det tillfälle för selfies med generalen.

Hos bataljonchefskursen tog gästerna del av en samverkansövning och ÖB fick mycket beröm för sitt beslut att bjuda in Hemvärnets bataljonchefer till sitt chefsseminarium i november förra året. När det kommer till Tröskeleffekt, Tillgänglighet, Tillsammans och Trovärdighet kunde ÖB bocka av att Hemvärnet i många stycken redan är framme dit ”resten av Försvarsmakten” vill komma.