Ledningsförmåga i fokus för 2:a brigadstaben

För att utveckla sin förmåga att leda från en främre ledningsplats med stöd från stabsplats genomförde 2:a brigadstaben en ledningsträningsövning. Den är ett led i träningen inför försvarsmaktsövningen Aurora 17. Då kommer 2:a brigaden leda huvuddelen av arméns deltagande förband.

Brigadchefen Stefan Sandborg diskuterar taktik med sin medarbetare Christian Schöld Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
För att göra övningen så realistisk som möjligt används modeller av ledningsvagnar Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Under det första kvartalet 2016 har 2:a brigadstaben fortsatt sin träning inför övning Aurora 17. Det har bland annat inneburit utbildning i taktik, ledningsmetoder och stabstjänst men de har också stöttat 3:e brigadstaben med stabsmedlemmar som deltar i övningen Cold Response 16 i Norge.

Ledningsträningsövningen genomfördes på Ledningsträningsanläggningen på Markstridsskolan i Skövde och det övergripande syftet var att utveckla förmågan hos brigadchefen och staben att leda från en främre ledningsplats med stöd från stabsplats. Det innebär i korthet att brigadchefen och delar av hans stab befinner sig vid förbanden som är längst fram på stridsfältet medan andra delar av staben finns längre bak.

Den här övningen var ett viktigt steg i den pågående utvecklingen av brigadstabernas organisation och ledningsmetod berättar stabschef Stefan Eriksson.

– Vi har dragit många viktiga lärdomar inför vår fortsatta övningsverksamhet. Vi kunnat träna planering, ordergivning, stridsledning, samordning och utvecklat stabens förmåga att stödja brigadchefen även vid snabba händelseförlopp. Vi har dragit erfarenheter som nu inarbetas i våra ledningsmetoder. Erfarenheterna och lärdomarna tar vi också med till de kommande övningarna under 2016: Våreld vid P 4, Brigstri vid Markstridsskolan och arméns stabs- och sambandsövning (ASSÖ) vid Ledningsregementet.

2:a brigadstaben är en av arméns brigadstaber och den finns på P 4 i Skövde. Personalen som tjänstgör på heltid vid staben kommer från P 4, A 9, Ing 2, Lv 6, K 3, SkyddC och Ledningsregementet.2.brigadstaben stödjer chefen för 2.brigaden, Stefan Sandborg, som leder de av Försvarsmaktens manöver- och funktionsbataljoner som till största delen består av heltidssoldater.