Fredrik övar i multinationell stab

Bland svenska, finska, norska och kanadensiska officerare i en finskledd bataljonsstab under övningen Cold Response jobbar vicekorpral Fredrik Eres, 28, från Göteborg. Med andra ord långt från sitt hemmaförband Skaraborgs regemente i Skövde och med kollegor han inte arbetat med förut.

Stabsassistent Fredrik Eres. Foto: Miguel Guerrero/Försvarsmakten

Som stabsassistent är Fredriks uppgift att se till att arbetet på staben flyter utan onödiga hinder.

− Det är ny mark för mig och inte allt vi gör känns helt självklart eftersom miljön är främmande precis som rutinerna. Hemma är man bekant med terrängen, men här man kan man inte utgå från något. Det som blir en utmaning för chefen blir också en utmaning för soldaterna, säger Fredrik.

Även om det norska vinterklimatet inte varit fullt så strängt som det kan vara har kraftiga vindar i kombination med snöfall gett övningen en extra dimension.

− Det gäller att vara beredd på att det ibland går fort, så att man hinner anpassa sin klädsel till de nya förhållandena. En soldat ska kunna ta hand om sig själv, allt annat är oansvarigt och det kan vara en utmaning när man inte är van. Man behöver till exempel dricka mer i kylan eftersom man inte känner av törst lika mycket trots att man i vissa fall förlorar mer vätska i kyla än i värme. Men jag gillar det och lär mig mycket av att vara här så länge, säger Fredrik.

Han är mycket nöjd med övningen som han beskriver som en utmaning på alla nivåer.

− Jag ser att man kan utbyta erfarenheter på alla nivåer, från chef till soldat och vi har lärt oss små tips och tricks av varandra. Allt från hur man klarar sig bättre i kylan till hur man upprättar olika varianter av förnödenheter rent logistiskt. Vi drar erfarenheter av hur de gör, och kan jämföra och validera våra egna metoder. Det är också roligt att höra hur olika nationaliteter ser på olika saker som övningar, Försvarsmaktens roll, ja militärkulturella faktorer helt enkelt.

Övningen Cold Response tog plats i Norge och hade deltagande förband från 15 olika länder. Från Sverige deltog cirka 2 000 soldater och officerare och det totala deltagarantalet var ungefär 15 000, det vill säga ungefär lika många som startade i Vasaloppet i år.