Amerikanskt generalsbesök på Kråk

Över skjutfältet kommer stridsvagnar och stridsfordon i ett gemensamt anfall. Kompanierna har skjutövning på Kråk och just den här dagen har de besökare som följer övningen. Arméchefen, generalmajor Anders Brännström är på plats tillsammans med general Ben Hodges, den amerikanska arméns högsta chef i Europa. Under sitt besök i Sverige får general Hodges se delar av Försvarsmakten och möjlighet att diskutera hur ett ökat samarbete skulle kunna fungera.

Under övningen deltog en stridsvagnspluton och en pluton med stridsfordon. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
General Ben Hodges tackade personalen och delade ut en minnesgåva Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten har samarbete med flera olika länder vilket bidrar till Försvarsmaktens utveckling och ökade förmåga. Bland annat deltar flera förband från Sverige i en stor övning i Norge tillsammans med 14 andra nationer. General Hodges, som har besökt övningen Cold Response 16 tillsammans med arméchef Brännström, säger:

– Vi måste öva multinationellt. Cold Response är en bra övning för det. Där ingår amerikanska soldater i förband med svensk ledning. Om Sverige bjuder in oss skulle jag gärna komma med våra stridsvagnar och delta också i den här sortens övning som vi ser här på Kråk.

Vilka länder Försvarsmakten har samarbete med och hur det arbetet ser ut är det våra politiker som tar beslut om.

– Vi tittar på vad ett samarbete skulle kunna innebära. Exempelvis vilken typ av övningar vi skulle kunna genomföra. Det är klart att jag skulle kunna önska att vi hade förband från USA nästa gång vi kommer hit men vi får se hur det blir, vi följer den politiska viljan, sa arméchefen Anders Brännström när han och general Ben Hodges besökte Kråk utanför Karlsborg.

När sista skottet avlossats på skjutfältet kom stridsvagnar och stridsfordon inrullande på garageområdet. De soldater och officerare som deltagit i övningen fick möjlighet att träffa de båda generalerna. General Hodges berömde dem och det han hade fått se. Om han och hans soldater kommer att få möjlighet att komma hit för övning får framtida beslut utvisa.