Från koja till slott

- återinvigning av högvaktsflygeln

I över ett år har högvaktsflygeln vid Stockholms slott varit en del av slottets mångåriga fasadrestaurering. Under tiden passade man på att renovera insidan och förbättra arbetsmiljön för de soldater och officerare som genomför högvaktstjänstgöring varje dag, året runt. Nu flyttar högvakten åter in.

De nya logementen har bra naturlig belysning i kombination med fler bra armatur. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten
Den nya matsalen, till skillnad från den gamla, är stor, har högt i tak och en öppen planlösning kombinerat med köket. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten
Richard Beck-Friis, kommendantstaben, och Erik Kampmann, Statens fastighetsverk, byter plaketter. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten
Överste Christer Tistam, generalmajor Håkan Pettersson och överstelöjtnant Richard Beck-Friis är alla väldigt nöjda över resultatet. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten
Plaketten från Statens fastighetsverk till minne av återinvigningen av Högvaktsflygeln. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten

Högvakten på Stockholms slott har funnits sedan 1523. Det är anrika lokaler med mycket historia i väggarna. Verksamheten pågår oavbrutet under dygnets alla timmar genom åren, vilket medger ett stort slitage och svårigheter att genomföra större renoveringar. I samband med att det kungliga slottet genomgår en total fasadrestaurering som kommer pågå i totalt cirka 25 år har man valt att även se över insidan av högvaktsflygeln.

Under renoveringens gång har högvakten varit förlagd i Tullhuset på Blasieholmen. Detta har medfört mindre möjligheter till återhämtning och vila samt mycket transporter till och från slottet. Sergeant Kristoffer Franzén har jobbat på Livgardets livskvadron i över fyra år och bott både i högvaktsflygeln före renoveringen samt på Tullhuset.

- Till en början var det lite stökigt att bo på Tullhuset för att det inte fanns så mycket rutiner för mat, transporter och samband. Men det löstes ganska snabbt. Vi fick även minskad återhämtning och vila genom att vi transporterade personal till och från slottet vid varje avlösning. Däremot är jag övertygad om att upplevelsen gjort min pluton mer sammansvetsad.

Invigning och inflyttning

Nyligen återinvigdes högvaktsflygeln officiellt. På kommendantstaben hölls en liten invigningsceremoni där överstelöjtnant Richard Beck-Friis, chef för kommendantstaben, delade ut plaketter till involverade från bland annat Statens fastighetsverk. Erik Kampmann, teknisk förvaltare och arkitekt på Statens Fastighetsverk överlämnade även traditionellt en återinvigningsnyckel till kommendantstaben som minne. Därefter genomfördes en rundvandring i de olika nyrenoverade lokalerna.

Två band skulle klippas för att markera invigningen, en för översta våningens nya logement och en för bottenvåningens nya matsal och kök. De som fick äran att klippa banden var generalmajor Håkan Pettersson, stabschef för kungens stab samt överste Christer Tistam, förbandschef för Livgardet tillika kommendant i Stockholm.

Förbättrad arbetsmiljö

Ett stort fokus har lagts på att förbättra arbetsmiljön. Väggar i gamla logement har slagits ut och återställts, som det till viss del såg ut för ett par hundra år sedan. Det är högt i tak och ljuset faller naturligt genom de stora fönstren vilket förstärks av de vita väggarna. En förändring som kommer att vara till nytta för alla förband som roterar högvaktstjänsten. Överstelöjtnant Richard Beck-Friis är mycket nöjd med resultatet.

- När förband kommer hit och genomför högvakt så måste vi se till deras behov. Man kan nästan jämställa högvaktsflygeln med en färja. Soldaterna är konstant i tjänst och kan inte lämna hur som helst annat än korta perioder genom permission. Därför måste de få bra mat, tillgång till underhållning via tv, och vila.

Sergeant Kristoffer Franzén är bland annat skyddsombud på sin pluton och påpekar:

- En mer planerad byggnad gör att vi både får mer tid och energi, vilket i slutändan gör arbetsmiljön säkrare och trevligare. Nu känns lokalerna mycket ljusare, har bättre luft och är mer genomtänkta i stort.

Höga ambitioner i köket

I högvaktsflygelns nya kök och matsal arbetar den kocken Micke Grankvist. Han är en av dem som jobbar med att laga mat åt de soldater och officerare som tjänstgör. Under tiden på Tullhuset har man inte haft möjlighet att laga eller värma någon mat. Kökspersonalen är nu mer laddade än någonsin.

- Det går inte att beskriva hur bra det känns! Köket och matsalen är helt nytt och har nya redskap vi kan använda oss av för att göra riktigt bra och god mat åt våra soldater. Till exempel kommer den nya stekhällen att få jobba hårt.

Men ambitionen är inte bara att laga god mat.

- Den ska vara bäst i hela Försvarsmakten, säger Micke.

Inflyttning i högvaktsflygeln sker först vid nästa stora avlösning onsdagen den 3 februari då Fjärde sjöstridsflottiljen löser av Amfibieregementet.