Staben väl drillad i övningen Geltic Bear

45:e hemvärnsbataljonens ledning övad i Enköping

– Här på övningen Geltic Bear händer saker under tre dygn som normalt skulle inträffa under två veckors tid. Det är ett tufft tempo men det är effektivt och det fungerar, konstaterar Jan-Erik Pålsson, nöjd stabsofficer från 45:e hemvärnsbataljonen.

Chefen för luftvärnsregementet, överste Anders Svensson (nr tre från höger), som ansvarar för utbildningen av Hallands hemvärn, besöker den övade hemvärnsstaben ur 45:e hemvärnsbataljonen. Till vänster om regementschefen står bataljonschefen, major Kjell-Anders Johansson. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Bataljonschefen, major Kjell-Anders Johansson, är nöjd med övningen och glad över att ha en duglig stab. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Joachim Bergqvist i spelgruppen berättar för överste Svensson om aktuella inspel mot den övade bataljonstaben. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Intensivt stabsarbete pågår i den kombinerade planerings- och underrättelsecellen. Renathe Nilsson närmast kameran. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten

Geltic Bear är en årligen återkommande övningsserie med syfte att trimma våra olika Hemvärnsbataljoners ledningar att bli bättre, ”farligare för fienden”! Under ett par vinterveckor turas landets militärregioner (MR) om att leda sina respektive hemvärnsbataljoner, vid den stora ledningsträningsanläggningen i Enköping.

Från torsdag till söndag under vecka 3 var det dags att öva hemvärnsbataljonerna inom Militärregion väst, där bland andra 45:e hemvärnsbataljonen, eller Hallands hemvärn, ingår.

Bra att träna staben enskilt ibland

– Det är roligt att få komma iväg och göra något annorlunda än övningarna där hemma. Det är också sammansvetsande för bataljonsstaben, konstaterar major Kjell-Anders Johansson som är chef för 45:e hemvärnsbataljonen. Han menar att det finns ett särskilt värde i att ibland enbart träna bataljonsstaben, utan all personal på kompanierna.

– Här kan staben få öva utan negativa konsekvenser för truppen. Man kan utvärdera olika alternativ i ett spelat scenario …

Att det finns ett mediespel med i upplägget ser bataljonchefen som en positiv utmaning. Till realismen bidrar även att man har med representanter från polis, räddningstjänst, kommuner och länsstyrelse i spelorganisationen.

Han har koll på läget

I ett av de inre rummen på stabsplatsen hittar vi sektion 3, de som håller koll på läget och leder kompanierna. Vid lägeskartan står löjtnanten Jan-Erik Pålsson från Halmstad.

– Det är första gången jag är med på Geltic Bear och jag tycker det verkar vara ett fantastiskt upplägg!

Den stora utmaningen, menar Jan-Erik, är uthållighet över tiden, att allt ska fungera lika bra under tre dygn.

– Hemma blir det oftast bara ett dygn och då kan alla bita ihop och klara av att vara vakna. Här måste man hushålla med resurserna, dela upp staben i olika lag som avlöser varandra, så att man upprätthåller stridsvärdet!

Jan-Erik är mycket glad att få vara med i övningen. Han framhåller det goda kamratskapet och ett stimulerande tempo i spelorganisationen.

– Detta ger mig väldigt mycket! Att få uppleva en fungerande stab inifrån, med ständigt inkommande uppgifter …

– Här på övningen händer saker under tre dygn som normalt skulle ske under två veckor. Det är ett tufft tempo men det är effektivt och det fungerar, konstaterar en nöjd stabsofficer.