Jämställdhet en angelägen fråga

− Forskning visar att jämställda grupper är mest effektiva och hos oss finns inget utrymme för ineffektiva grupper det innebär för stora risker, säger Jenny Landberg som är en i styrgruppen för det kvinnliga nätverket, NOAK, som i Försvarsmakten jobbar med jämställdhetsfrågor.
Skaraborg regementes NOAK hade samlats för en eftermiddag tillsammans där de summerat arbete som gjorts hittills och vad de vill gå vidare med. Dagen avslutades med ett seminarium om personalförsörjningsfrågor.

Regementschefen, HR-chefen och bataljonschefen anslöt till mötet inför det avslutande seminariet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

NOAK är ett nätverk för kvinnliga anställda som driver frågor kring jämställdhet och jämlikhet. På Skaraborgs regemente finns en styrgrupp för NOAK som leder arbetet och i den ingår Jenny Landberg.

– Att arbeta med jämställdhetsfrågor är viktigt för att vi ska fungera så effektivt som möjligt. Och jag upplever att vi idag kan prata om det här arbetet på ett bra sätt och tillsammans med chefer på olika nivåer driva frågorna.

Arbetet i NOAK sker i olika arbetsgrupper. Helen Dahlöf, som också ingår i styrgruppen, berättar att de som ingår i nätverket deltar i arbetet i den grupp som de själva har intresse av.

– Idag har vi bland annat grupper som arbetar med rekrytering och karriärmöjligheter. Vi tittar på hur vi kan få fler kvinnliga sökande till Försvarsmakten. Vi arbetar också med att få fler kvinnor som framtida chefer och där diskuterar vi olika former av mentorskap.

De här frågorna diskuterades under eftermiddagen och som avslutning på dagen hölls ett seminarium. Regeringens särskilda utredare, Annika Nordgren Christensen som har som uppgift att utreda ”En långsiktig hållbar personalförsörjning av det militära försvaret” kom och presenterade sin utredning och hur långt hon har kommit.

– Ni kommer inte få några slutsatser än, så långt har jag inte kommit i arbetet men det här är en viktig del i utredningen, att lyssna på er ute i verksamheten.

Under det avslutande seminariet deltog regementschef Fredrik Ståhlberg och han instämmer i det som Jenny och de övriga i NOAK ger uttryck för.

– Det är angelägna frågor för att vi med kompetent personal ska utveckla våra krigsförband. Viktigt för jämställdheten i Försvarsmakten och för operativ effekt.