”Som förra gången men i ett jäkla tempo”

Skaraborgs regemente har under två veckors tid haft inne ungefär 130 personer för repetitionsutbildning. De inkallade på övningen har tidigare genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning och är inte anställda av Försvarsmakten. Det har varit två intensiva veckor för de inkallade.

Repetitionsutbildningen genomfördes med ett helt pansarskyttekompani Foto: Försvarsmakten
Övningen avslutades på samma sätt som alla övningar i Försvarsmakten; med vård. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Simon Bengtsson arbetar i normala fall i Halmstad som rörläggare. När inkallelsen kom gick han och pratade med sin chef om att han skulle tjänstgöra i Försvarsmakten.

Det var aldrig några problem. Vi har ett flertal anställda på firman som gjort utlandstjänst och liknande så chefen hade full förståelse för den här övningen, säger han.

Simon gjorde sin värnplikt som förare på ett stridsfordon 90 och det är den tjänsten han har övat under de här veckorna. Simon är nöjd med övningen och sin egen insats.

Det har ju inte bara handlat om att öva i befattningen utan det har varit allt från att skjuta med AK 5 till att köra vagn till sjukvårdsutbildning. Det har varit som grundutbildningen och befattningsutbildningen men i ett jäkla tempo. Det som, framförallt, har varit så roligt är att kunskaperna fortfarande sitter kvar. Man känner igen vad man ska göra när man hamnar i vissa situationer, säger han.

För Simon var det fem år sedan han tjänstgjorde i Försvarsmakten men för andra deltagare i övningen var det betydligt längre tid sedan än så. Tio år kan ha gått från den senaste tiden i Försvarsmakten för att det ska vara möjligt att kalla in personalen till tjänstgöring.

Det är stor spridning på hur länge sedan det var som de låg inne. Vi har, bland annat, haft med några stycken som gjorde lumpen -04/05. Förmågan finns kvar hos dem. Väldigt snabbt var tillbaka på ungefär den nivån de hade när de avslutade värnplikten. Militär överträning fungerar, säger Magnus Frykvall, bataljonschef på Skaraborgs regemente.

En av svårigheterna som de ansvariga för övningen ställdes inför var under planeringsfasen. Att planera två veckors utbildning utan att riktigt veta vilken nivå de som ska utbildas ligger på är en utmaning. Det kräver en stor flexibilitet hos organisationen.

Vi måste vara på tårna hela tiden. Ska vi bromsa eller trycka på gasen? Det har krävt lite omfallsplanering men vi har klarat det bra och motivationen på de inkallade har varit hög, vilket har hjälpt. Vi blev positivt överraskade av den nivå som de inkallade har hållit under övningen, säger Magnus.

Alla krigsförband i Försvarsmakten ska genomgå liknande krigsförbandsövningar innan 2020. De som är krigsplacerade men idag inte är anställda i Försvarsmakten kan alltså räkna med att kallas in för tjänstgöring någon gång under de närmsta fyra åren.