Operativ reserv

När de flesta av oss är på julledighet så går ett av Skaraborgs regementes kompanier i beredskap som Försvarsmaktens operativa reserv. Den första januari 2016 så är Wilska kompani ett förband som Försvarsmakten och Sverige har omedelbart gripbart för insats, nationellt eller internationellt.

Strid i bebyggelse
Strid i bebyggelse
Foto: Försvarsmakten

Sedan 2006 har Försvarsmakten pekat på ett förband i skyttekompanis storlek som ska ha högre beredskap som operativ reserv. Detta kompani har bland annat använts för att förstärka den svenska kontingenten i Afghanistan vid behov. Uppgiften som operativ reserv fördelas mellan Försvarsmaktens olika förband och turen har nu kommit till Skaraborgs regemente och Wilska kompani.

Major Fredrik Månsson är chef på kompaniet och framhäver att den faktiska skillnaden för kompaniet inte blir så stor.
– Att utgöra Försvarsmaktens operativa reserv innebär egentligen inga större förändringar gentemot det vi gör till vardags. Vi kommer att fortsätta att öva och träna på det vi alltid gör. Den stora skillnaden är att vi har betydligt kortare inställningstid för insats och att en hel del av den materiel vi använder står färdigpackat ifall vi måste ge oss av någonstans med kort varsel.

Under året som gått har kompaniet förberett sig på den kommande beredskapsperioden på en mängd sätt. Det mesta av det är sådant som ingår i deras ordinarie tjänst men en del nyheter har det varit för personalen.

– Vi har genomgått grundliga medicinska kontroller och också fått vaccinationer mot de flesta virusburna sjukdomar som man eventuellt kan komma i kontakt med i olika delar av världen vid en insats. Vi har även utbildtas i preventiv medicin i syfte att kunna förebygga sjukdomar och skador i ett insatsområde, säger Fredrik

Förbandet har också genomfört nyutbildning och repetitionsutbildning på improviserade sprängämnen, IED (Improvised explosive device), som är ett hot i många insatsområden. Den stora tyngdpunkten av övningar har legat på att samträna förbandet. Det har, bland annat, inneburit skarpskjutningar, med och utan stridsfordon, strid i olika sorters terräng och på så många olika sätt som möjligt.

– Kompaniet har jobbat hårt och intensivt inför beredskapsperioden. De är ett erfaret och mycket bra kompani och med de förberedelserna som gjorts känner jag mig trygg i att de kommer kunna lösa de uppgifter som de kan komma att ställas inför, säger regementschef Fredrik Ståhlberg.

Kompaniet har, under hösten, också evaluerats på deras kunskaper av Markstridsskolan. Evalueringen görs enligt NATO-standard och säkerställer att kompaniet kan de saker som de behöver kunna för att sättas in med kort varsel.

– Det handlar i slutändan om att vi nu är förberreda för insats av många olika karaktärer. Vi har en hög tillgång på personal och materiel och om Försvarsmakten behöver använda oss så är vi redo, säger Fredrik Månsson.