När Ringhals brinner

Vad händer vid en kärnteknisk olycka? Vem gör vad och hur ser man till att de boende i närområdet kommer i säkerhet? Det var några av de frågor som övning Gripen försökt svara på i veckan. Militärregion Västs stab och delar ur Luftvärnsregementet och Försvarsmedicincentrum övade då, tillsammans med en stor mängd civila aktörer, hur vi, som samhälle, hanterar en stor olycka med potentiellt katastrofala följder.

Hur agerar vi vid en olycka på Ringhals? Det var målet för övning Gripen i veckan. Foto: Annika Örnborg

Dagen startade med ett larm från reaktor 3 på Ringhals kärnkraftverk. Efter en kort stund stod det klart att det var ett haverilarm det handlade om. En febril aktivitet inleddes då hos, bland annat, polisen, flera länsstyrelser, närliggande kommuner och flera militära förband. Evakuering av de närmast boende stod först på agendan tillsammans med att ta reda på hur allvarlig situationen på Ringhals egentligen var.

- En av de stora utmaningarna när det är så många aktörer involverade är att skaffa sig en gemensam lägesbild men jag tycker det överlag blev ett bra resultat av övningen, säger Agne Gustafsson, stabschef på Militärregion Väst.

Militärregion Väst är ett av fyra förband i Sverige som har som uppgift att leda militära insatser i sina respektive regioner vid större olyckor, samhällsstörningar eller krig. I den uppgiften ingår att samverka med andra civila aktörer som länsstyrelser, kommuner och landsting. Alla dessa aktörer har gemensamt tagit fram underlag och orderverk att följa vid händelser som exempelvis en olycka vid ett kärnkraftverk.

- Det är väldigt viktigt att vi övar händelser av den här storleken. Det ger klarhet i dels de saker vi gör bra men också de saker som behöver göras bättre eller annorlunda.

Agne berättar att veckans övning, som leddes av länsstyrelsen i Halland, är del tre av fyra i övningsserien Gripen. Tidigare övningar har varit seminarieövningar, där mindre delar av de aktuella organisationerna deltagit. Den nyss genomförda delen innebar att organisationerna hade med en större del av personalen och att man genomför en större del av åtgärderna. I den avslutande del fyra, nästa vecka, kommer ca 500 figuranter att delta då Försvarsmakten övar det praktiska genomförandet av de uppgifter som de militära förbanden har vid en olycka på Ringhals.

- Den stora delen av vårt ansvar innebär att biträda polisen med utrymning av personer nära kärnkraftverket och bemanna uppsamlings- och mottagningsplatser. Det är det vi kommer öva nästa vecka, säger Agne.