Militärregion Väst stöder Migrationsverket

I måndags startade Militärregion Väst sitt stödarbete till Migrationsverket. Det initiala stödet består av fem personer som, i skift, ingår i Migrationsverket Västs krisledningsstab. Det arbete de ska göra innefattar, bland annat, att ordna fram lägesrapporter och få fram uppgifter om lediga boenden för de asylsökande.

Curt Schenström, Militärregion Väst, och Jan Thorsson, Luftvärnsregementet, i Migrationsverkets krisledningscentral i Göteborg. Foto: Christian Schöld/Försvarsmakten
Christian Schöld från Skaraborgs regemente är en av de officerare som stöder Migrationsverket Foto: Jan Thorsson/Försvarsmakten

Just boendefrågan är det som är mest aktuellt just nu. Idag (tisdag) saknas det exempelvis 300 platser för de som kommit under dagen och det är något som måste lösas. Vi kontaktar kommuner, organisationer och företag för att försöka få fram fler sovplatser, säger Curt Schenström från Militärregion Väst, sammanhållande för Försvarsmaktens resurser inom regionen.

Stödet från Försvarsmakten lämnas med stöd av förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Det innefattar inte stöd i mottagande och registrering av asylsökande och inte heller delaktighet i beslutsfattandet. Alla Försvarsmaktens fyra militärregioner stödjer på detta sätt Migrationsverket där alltså tonvikten ligger på rent stab- och ledningsstöd. I den västra militärregionen utgörs det nuvarande stödet av personal från Skaraborgs regemente, Trängregementet, Luftvärnsregementet och Försvarsmedicincentrum. Det finns även en större mängd personal som står i beredskap för att tas i anspråk om det skulle behövas.

Det inledande stödet från Försvarsmakten sträcker sig fram till och med sista december med en möjlighet att förlänga det fram till juni 2016 beroende på hur situationen utvecklar sig.

Det är en oerhört viktig samhällelig fråga som Försvarsmakten stödjer. Personalen från Skaraborgs regemente och övriga stödjande förband inom militärregionen gör ett mycket viktigt och bra arbete i denna svåra situation, säger Fredrik Ståhlberg, chef för Militärregion Väst och Skaraborgs regemente.

Skaraborgs regemente ställer också själva upp med sängplatser till de asylsökande. För tre veckor sedan flyttade de första asylsökande in på ett av regementets övningsfält som har ställts till Migrationsverkets förfogande. Drygt 500 sängplatser hyrs av Migrationsverket på fältet från nu och över hela nästa år och det är också de som driver den delen av verksamheten.

Det boendet är i full gång och vår personal har gjort ett mycket bra jobb med att skapa förutsättningar för att Migrationsverkets och Försvarsmaktens respektive verksamheter på fältet kan fortgå med så hög grad av säkerhet som möjligt, säger Fredrik Ståhlberg.