Levererar i okänd terräng

Hemvärnet består av rörliga förband som ska kunna lösa uppgifter över hela landet. För att öva detta så lämnade drygt 200 soldater ur Skaraborgs regementes 38:e hemvärnsbataljon i torsdags sina hemtrakter för att förflytta sig till Gotland. Efter en väl genomförd förflyttning tvärs över land och vatten har de övat strid på ön.

Övningen besöktes av rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg, och var mycket nöjd med det han såg. Här bredvid chefen för Skaraborgsgruppen, Nils Erik Nilsson. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Omhändertagande av skadad fiendesoldat Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Övningen innehöll både skarpskjutning och moment med lös ammunition. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Kompaniet ska kunna förflytta sig 60 mil och lösa uppgifter. Det här är första gången någonsin som Försvarsmakten har övat att flytta två insatskompanier från hemvärnet på detta sätt och ställt dem under en annan bataljons ledning och övningen har gått mycket bra, säger Anders Nilsson, chef på ett av kompanierna.

 

Det är Gotlands 32:a hemvärnsbataljon som leder förbanden under övningen och förberedelserna har varit bra, anser Anders. Han berättar att förläggningsplatser på ön var uppförda och färdiga när kompanierna kom till ön strax efter midnatt på torsdagsnatten.

 

Gotlandsbataljonen tog befälet på färjan över och har sedan lett förbandet till våra förläggningsplatser. Ett bra förberedelsearbete är oerhört viktigt för att vi snabbt ska kunna leverera effekt på en ny insatsplats.

 

Övningarna under fredagen och lördagen har gått ut på att kompanierna ska ta och skydda viktiga objekt och det har övats med både lös och skarp ammunition. För skaraborgarna har miljön varit helt ny och det har varit en del av utmaningen.

 

Det blir en betydligt större utmaning när man inte känner till terrängen men också mer verkligt utifrån vad vi ska kunna lösa för uppgifter i en skarp situation. Det är en stor skillnad från när jag gick med i hemvärnet då våra huvuduppgifter var att kunna skydda objekt i hembygden. Nu ska vi kunna sättas in nästan var som helst i Sverige och det är en betydligt större utmaning för oss att öva på Gotland jämfört med hemmaplan, säger Jan Sjögren, fordonsförare på ett av kompanierna i övningen.

 

Att det blev just Gotland som skådeplats för övningen är ingen slump. Det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 anger Gotland som ett viktigt militärstrategiskt område och ön har sedan dess sett ett uppsving i antal och omfattningar på övningar. Försvarsmakten har de senaste två veckorna övat intensivt på ön med ett flertal olika förband men att förflytta två insatskompanier på det här sättet är unikt.

 

Kompanierna har hög kompetens och har med stort engagemang löst sina uppgifter under övningen. Hemvärnet har en vital roll i att försvara Sverige, där de med sina insatskompanier snabbt kan omgruppera till olika delar av landet för att lösa uppgifter på flera olika platser. Därför är denna övning viktig, att vara snabbt på plats och lösa uppgiften! säger Fredrik Ståhlberg, chef för Skaraborgs regemente.