Analysen av föremål vid gasledning klar

Arbetet med att identifiera det föremål som för en dryg vecka sedan hittades invid Nordstreams gasledning i Östersjön är nu avslutat.

Försvarsmakten har nu analyserat föremålet som hittades invid Nordstreams gasledning i Östersjön (arkivbild).
Försvarsmakten har nu analyserat föremålet som hittades invid Nordstreams gasledning i Östersjön (arkivbild).
Försvarsmakten har nu analyserat föremålet som hittades invid Nordstreams gasledning i Östersjön (arkivbild). Foto: HMS Malmö/Försvarsmakten

Analysen visar att det handlar om en svensk, fjärrstyrd farkost (Seafox) som Försvarsmakten använder för att röja exempelvis minor.

Farkosten, som styrs med hjälp av en kabel, förlorades när kabeln gick av i samband med en övning. Förlusten skedde under våren 2014 långt från den plats där den hittades.

 Den utgjorde egentligen ingen fara vare sig för gasledningen eller för sjöfarten eftersom den har en inbyggd funktion som gör att den ska neutralisera sig själv. Farkosten flyttades och destruerades av Försvarsmakten i förra veckan.