Oro i fredens hav

Om spänningen i Östersjöområdet stegras måste försvaret reagera snabbt och besätta nyckelpositioner. Baser måste skyddas. Det var uppgiften för 201:a insatskompaniet denna övningshelg i oktober.

Soldat i mc-ställ på motorcykel.
Jennica Wallenborg är en av mc-ordonnanserna. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Soldat vid kulspruta, ammunitionsband över axeln.
Mikael Larsson är kulspruteskytt på en bandvagn. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Soldat med schäferhund tittar ut över vattnet.
Hunden är ett oumbärligt redskap vid bevakningsuppdrag. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Fem leende soldater. Fordon i bakgrunden.
Soldater ur 201:a insatskompaniet. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten

Östersjöområdet har genom århundradena varit en brännpunkt för sjöfart. Olika konstellationer av stater har bedrivit handel här vilken har behövts skyddas av olika marina stridskrafter. Under kallakrigsepoken var Östersjön del av den tänkta fronten mellan öst och väst.

Efter östblockets sammanbrott och uppkomsten av nya självständiga stater med egna ambitioner har spänningen i området stegrats. Sveriges långa kust mot Östersjön med huvudstaden och marina anläggningar är i fokus för Sveriges säkerhetspolitik.

Östersjön i fokus

Under Rikshemvärnschefens insatsövning var den spelade förutsättningen att en konflikt har uppstått med en fiktiv stat i området om en gasledning. Detta leder till diplomatiska allt skarpare åtgärder och utmynnar i stegrad övningsverksamhet med stora samlade stridskrafter och till slut militära incidenter. För att skydda marinbasen vid Muskö beslutas att mobilisera insatsförband ur Hemvärnet, transportera dessa dit för att skydda och bevaka anläggningarna. Sannahedsbataljonen från Örebro ska ingå med ett förstärkt insatskompani.

Direkt i elden

-Vi fick ett skademoment med folk ur vår grupp på fredagskvällen när vi kom fram, berättar Mikael Larsson.
Hans grupp fick ta hand om de skadade och skicka dem vidare. Då gäller det för cheferna att reagera snabbt och göra om planerna så man kan lösa uppgiften trots att det saknas folk.
Caroline Pansarbjörn är gruppchef och har varit hemvärnssoldat sedan 2003. Hennes grupp hade som uppgift att bevaka olika skyddsobjekt. Dessutom fick man genomföra transportskydd, i detta fall av VIP-personal.

Då kör man ett antal fordon i kolonn, oftast med en förpatrull. Så får man ha en plan för hur man reagerar på olika hot längs vägen, vilket i sin tur beror på hur terrängen och vägnätet ser ut.
-Vi har inte tränat så mycket transportskydd tidigare, det var nog åtta år sedan jag gjorde det senast, säger Caroline som ändå är nöjd med resultatet.
-Det var trevligt att träffa folk i toppen som rikshemvärnschefen och insatschefen och såna så att de får se vårat arbete, säger hon om deras besök.

Full fart på mc

Motorcykelordonnanserna har som uppgift att vidarebefordra order, dokument och viss materiel mellan staber och enheter. Dessutom har de en del spaningsuppgifter, det kan vara att undersöka framkomlighet på vägarna eller att förbereda vägvisning av motoriserade enheter som inte kan slösa bort tid på att köra fel på delvis mindre stråk.
- Alla övningar är ganska olika, ibland är det väntan, ibland finns ingen tid, säger motorcykelordonnansen Jennica Wallenborg.
-Man kan få köra mycket i skogen, nu var det mycket grusväg och asfalt, summerar Jennica helgens intryck.

Ökad flexibilitet

Syftet med övningen är att se hur snabbt man kan utrusta och transportera kompaniet på plats och påbörja uppgiften. Ett insatskompani ska kunna förflytta sig 60 mil på ett dygn. Kompaniet fick verka i en marin miljö och i okänd terräng där man inte förövat. De fick också en del nya uppgifter, vilket ger ett mått på deras anpassningsförmåga.

Det var två insatskompanier från olika delar av Sverige som sammanfördes i en bataljon som först var underställd Amf 1. Sedan övertog staben vid Militärregion mitt ledningen under resten av övningen. Sammantaget har alltså övats truppens uppgifter och därtill deras förmåga att samverka med andra enheter där ledningsförhållandena ändras över tid.