Försvarsmaktsmästerskap i patrulltävlan avgjord

Försvarsmaktsmästerskap i patrulltävlan har genomförts i Skövde. Och när alla moment var genomförda stod det klart, K 3 vann i officersklassen och I 19/arméns jägarbataljon i soldatklassen.

Prisutdelning vid Försvarsmaktsmästerskap i patrulltävlan Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Vinnande lag i officersklassen med vandringspriset tillsammans med prisutdelarna. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten

Tävlingen startade i går morse strax utanför garnisonen i Skövde. På startlinjen stod då 29 lag från olika förband runtom i Sverige. När startskottet gick gav de sig iväg, fullt utrustade med hjälm, stridsväst, ryggsäck och vapen, cirka 20 kg extravikt.

Efter den inledande orienteringen genomfördes dagens övriga åtta delmoment som består av soldatkunskaper som exempelvis avståndsbedömning, handgranatkastning, vapentjänst, sjukvård mm. Nattmomentets start baserades på resultatet från dagen. Under detta moment prövades uthållighet och orienteringsförmåga.

– Jaktstarten gör att det blir ett spänningsmoment inför den avslutande delen av tävlingen. Överlag har tävlingen gått bra och lagen som deltagit har presterat bra, sa tävlingsledare Magnus Gimås.

I officersklassen vann K 3 med kapten Henrik Hjulström, 1:e sergeant Christoffer Dugby, fänrik Andreas Svensson, fanjunkare Gustav Engblom i laget. De följdes av Ing 2 och Lv 6. I soldatklassen vann I 19/arméns jägarbataljon med Oscar Silvergrahn, Dennis Henriksson, Tobias Magnusson, Oscar Cedvall, följt av Ing 2 och K 3. Prisutdelningen genomfördes på torsdagen, där generalmajor Berndt Grundevik och Skaraborgs regementes chef Fredrik Ståhlberg var prisutdelare.

Tävlingen genomförs för att vara en sporre till att upprätthålla hög förmåga i soldatkunskaper. Men det handlar inte enbart om de specifika förmågorna utan de fyra personerna i patrullen måste verkligen lösa uppgifterna tillsammans.

– Personlig färdighet är en viktig grundläggande förmåga. Och gruppdynamiken blir avgörande för hur det går för lagen, något som vi har sett under tävlingen. Det är oerhört positivt att se förmågan och kraften hos de som har deltagit, sa Fredrik Ståhlberg.