Losskastning för Northern Coasts

För nionde året i rad genomförs den internationella övningen Northern Coasts. Denna tyskledda övning är viktig för svenska marinen då den fokuserar på mindre stridsfartyg, som korvetter och minröjkningsfartyg, men även för att den knyter Östersjönationernas mariner närmare varandra. Fartyg och personal från de båda sjöstridsflottiljerna samt Marinbasen deltar och kommer under två veckor träna tillsammans i danska och tyska vatten.

Landgången tas ombord som en av de sista åtgärderna.
Landgången tas ombord som en av de sista åtgärderna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Nyköping utgör tillsammans med systerfartyget HMS Helsingborg från systerflottiljen de svenska ytstridsfartygen i övningen.
HMS Nyköping utgör tillsammans med systerfartyget HMS Helsingborg från systerflottiljen de svenska ytstridsfartygen i övningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ett av enheterna i övningen är  minröjningsfartyget HMS Ulvön från Tredje sjöstridsflottiljen, som har en särskild uppgift, parallellt med övningen.

- Vi ska OCC-valideras. Enkelt uttryckt betyder det att ett antal Nato-observatörer kommer ombord som ska kontrollera att vi har kunskaperna för att ingå i en gemensam sjöstyrka, berättar fartygschefen Patrik Mattsson.

Det handlar om att alla rutiner, hur man bunkrar diesel från andra fartyg till hur vi oskadliggör minor, ska göras på samma sätt som Nato-fartyg. På så sätt kan man tillsammans bilda en sjöstyrka och gå in i en operation, om det skulle behövas. En sorts kvalitetsstämpel helt enkelt.

Delar av evalueringen görs redan före övningen i Karlskronaområdet. Det är under dessa som bilderna togs.

Även minröjningsstaben ska evalueras på samma sätt. Örlogskapten Ola Sahlin med personal från Sverige och Finland blir chef för en grupp minröjningsfartyg. Deras evaluering inriktas mot hur man leder fartygsstyrkan, även den enligt fastställda rutiner. Staben kommer att jobba ifrån HMS Trossö, stödfartyg från fjärde sjöstridsflottiljen.

Många fördelar med att öva tillsammans

Northern Coasts 2015 liknar till sitt upplägg de flesta andra internationella övningar. En inledande del med olika vapenövningar och samträning av de olika fartygen. Därefter följer en fas med okänt innehåll i en oroshärd för fartygen. Dessa övningar är nödvändiga för såväl Sverige som de andra nationerna. Idag är de flesta nationers flottor för små för att genomföra den här typen av komplexa övningar, som kräver många fartyg för att bli verklighetstrogna. Förutom vinsterna med att lära av andra nationer kan man dela på kostnader och på så sätt få mer övningsutbyte för pengarna.