Funktionerna övas och prövas

På en havsnära plats på Muskö hade en sjukvårdsplats upprättats dolt men var ändå centralt placerad för att vara tillgänglig för 29:e hemvärnsbataljonens soldater som löste uppgifter på närliggande öar i Stockholms södra skärgård.

Malin Österman och Yvonne Jältsäter övades inom sjukvårdsfunktionen Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåtar användes för att understödja gruppen som hade gått i land för att genomsöka platsen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldaterna tog sig snabbt och effektivt fram i terrängen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I väntan på att de skulle få skarpa uppgifter övade de olika moment på varandra Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hundar är ett effektivt verktyg som bland annat används för att hitta personer Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Sjukvårdspersonalen hade iordningställt allt som behövdes och väntade egentligen bara på att få lösa uppgifter. Det bästa är ju självklart om sjukvårdarna inte har några uppgifter för det innebär att det inte finns några skadade eller omkomna att ta hand om.

Plötsligt sprakade det till i radion som sa att ”en egen grupp hade stött på motstånd och det hade uppstått strider”, det fick genast sjukvårdspersonalen att bli än mer alerta och de förberedde sig för det värsta scenariot, skadade eller omkomna kamrater och kollegor som skulle tas om hand. Utan att behöva säga något så kontrollerade personalen med automatik att allt var förberett på sjukvårdsplatsen fast de redan visste att allt var under kontroll.

Nu var detta som väl var en övning och sjukvårdstjänsten var en av de funktioner som övades och prövades i den nyligen avslutade krigsförbandsövningen som 29:e Hemvärnsbataljonen genomförde.

Samlad sjukvårdsförmåga

– För mig är det här första övningen som jag deltar i sedan jag genomförde grundkursen i sjukvårdstjänst inom Hemvärnet. Utöver det har jag också genomfört introduktionsutbildningen inom Hemvärnet så jag har inte varit aktiv så länge ännu. Jag har dock erfarenheter från Försvarsmakten då jag år 2013 genomförde den grundläggande militära utbildningen på Amfibieregementet, berättade Malin Österman

Malin kommer att förkovra sig än mer inom sjukvård då hon snart kommer att inleda sina läkarstudier.

Ställföreträdande gruppchefen Yvonne Jältsäter som också deltog i övningen har några års erfarenheter.

– Under den här övningen har vi slagit ihop bataljonens sjukvårdsgrupper till en stor gemensam grupp. Syftet med det är flera, dels att likrikta sjukvårdsfunktionen på alla kompanier, men också att utbyta erfarenheter. Vi har jobbat på lite olika sätt och det som är bra ska vi anamma i hela bataljonen. Vi har också under övningen utbildat både kockar och stridsjukvårdare i sjukvårdstjänst, vilket har gett en ökad kunskap hos alla, sa Yvonne Jältsäter

Samtidigt som sjukvårdarna övade inom sin funktion, genomsökte en grupp Hemvärnssoldater med hundförare en närliggande ö där det enligt uppgift hade observerats motståndare. Hundar hade redan tidigare markerat att det fanns "icke behörig" närvaro på ön. Hemvärnssoldaterna var trygga med att veta att sjukvårdskompetens fanns i närheten om det skulle behövas.