Väntan är över – arméövningsperioden är igång

Klockan 07:45, onsdag morgon. Kaserngården på Artilleriregementet, A 9, i Boden är fylld till bredden med fordon, soldater och befäl. Det är nu det gäller. Månader av förberedelser är till ända. Det är i dag det börjar. Väntan är över. Arméövningsperioden 2015 är igång.

Hejdå Boden och hej Älvdalen! Fanjunkare Peder Lundberg vinkar till sina kollegor på Artilleriregementet. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Sista förberedelserna innan avfärd. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Delar ur Artilleriregementet på kaserngården i Boden innan den 90 mil långa resan till Älvdalen ska till att påbörjas. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Småsnack innan avfärd mot Älvdalen för bataljonsövning och övning Joint Fires. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

För Artilleriregementet i Boden har förberedelserna inför vad som komma skall pågått under en längre tid. Fordon har putsats lite extra, övnings- och bataljonsledning har finkammat övningsordnarna noggrant, varje pusselbit måste stämma. Allt inför årets viktigaste och största övningsperiod. En övningsperiod indelad i tre skeden. Ett första där 91:a artilleribataljonen övas i en bataljonsövning, detta för att senare övergå i övningen Joint Fires. Den sistnämnda där Sveriges förmåga för indirekt bekämpning övar tillsammans. Bataljonsövning och Joint Fires – båda i Älvdalen. Efter detta förstaskede har avslutats, kommer Artilleriregementet att förflytta sig tillbaka till Boden för återhämtning under tre dagar. Därefter väntar den gemensamma övningen, Arméövning 15, som tillsammans med samtliga arméförband i Sverige, genomförs i området kring Kvarn/Skövde.

Syfte

Det övergripande syftet med övningsperioden för Artilleriregementet är att träna bekämpningsfunktonen i brigaden och samtidigt höja förmågan till indirekt bekämpning på 91:a artilleribataljonen.
Delsyften finns i att under flera olika typer av förhållanden öva och träna artilleribataljonen i sina krigsuppgifter, men även att under övning Joint Fires öva och träna brigadens bekämpningsfunktion i alla nivåer från brigad till grupp.

Stora förväntningar

Spänningen gick nästan att ta på under onsdagsmorgonen på kaserngården i Boden. Befäl gav order om uppsittning till sina respektive enheter, det var nu det gällde. För många på Artilleriregementet är arméövningsperioden den första riktigt stora övningen som genomförs. Något flera på förbandet har sett fram emot under hela året. Tillsammans ska de nu öva, leva och vara, dels enbart som bataljon, men även tillsammans med andra förband runt om i Sverige. På olika delar runt om i landet. Förväntningarna är höga. Om dessa förväntningar motsvaras får vi reda på om lite drygt tre veckor.