Förekomst av PFAS upptäckt i vatten nära F 21

Försvarsmakten har funnit spår av PFAS - perfluorerade ämnen - vid ett vattenprov i Lulnäsuddens gemensamma vattentäkt. Området ligger nära F 21 i Luleå och tidigare  övningar med brandsläckningsskum där kan vara en källa. Försvarsmakten avråder i avvaktan på närmare utredning från att använda vattnet vid Lulnäsuddens sommarstugeområde som dricksvatten och för matlagning.

Runt sjuttio sommarstugor får sitt vatten från vattentäkten. Dessutom finns flera privata brunnar i området. Prover ska inom kort tas även i dem, och i väntan på resultatet avråder Försvarsmakten från användning av vatten även från dessa som dricksvatten och för matlagning. Vatten kan däremot användas för tvätt, dusch och bevattning.

- Det är resultatet från ett enskilt prov som visat på förekomst av PFAS. Halten i detta prov överskrider Livsmedelsverkets rekommendation för dricksvatten.  Nu ska vi ta fler prover och analysera dem för att få en bättre bild av läget. Men, för att ta det säkra för det osäkra väljer vi att avråda från att dricka vattnet direkt, säger Folke Borgh, jurist på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

 Försvarsmakten ser till att en tankbil som kan förse boende med vatten för matlagning och dryck körs ut till Lulnäsudden.

- Försvarsmakten beklagar det inträffade, som kan vara resultatet av tidigare övningar med skumsläckmedel som allmänt använts i Sverige och internationellt för släckning av olje- och drivmedelsbränder. Nu samarbetar vi med vår tillsynsmyndighet Generalläkaren, Luleå kommuns miljö- och byggnadsförvaltning och vattenföreningen i Lulnäsudden för att lösa situationen på bästa sätt, säger Folke Borgh.

Brandövningar med släckskum genomfördes på F 21 flottiljområde fram till början av 1990-talet, när brandövningsplatsen avvecklades. Vid den tiden var det fortfarande inte känt att perfluorerade ämnen kan vara farliga för miljö och hälsa.  Ämnena förekommer, förutom i släckskum för civilt och militärt bruk, även i stor omfattning i konsumentprodukter - bland annat som impregneringsmedel för textilier och vid industriell tillverkning.