Utbildning med moralhöjande effekt för kompaniet

Under fem veckor i våras fick några soldater på Marinbasens basskyddskompani stridssjukvårdsutbildning. De är de första soldaterna i förbandet som får utbildningen och därmed har kompaniet fått en ökad förmåga i att ta om hand om skadade i strid. Men självklart kommer kunskaperna även vara till nytta i vardagen.

Patrick Andersson, Filip Persson, Anton Gottfridsson och Adam Jeppsson tillhör Marinbasens Basskyddskompani. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Att kompetensen nu spridits till soldaterna i kompaniet kommer att vara värdefullt, Adam Jeppsson är en av Basskyddskompaniets soldater som fått förmånen att genomföra utbildningen.

– Det skapar trygghet i gruppen och stärker stridsviljan när man vet att någon kan ta hand om en, säger Adam Jeppson.

– Men det gynnar ju inte bara Försvarsmakten, nu är vi några till som har möjlighet att hjälpa till om det sker en olycka i det civila samhället och vi råkar vara på plats, säger Anton Gottfridsson.

Under utbildningen har man sjuksköterskor godkända av Försvarsmedicinskt centrum, FöMedC på plats som lärare och vid detta tillfälle var det en ambulanssjuksköterska som kunde förmedla kunskaper inom området.

– Vi fick tips om små saker man kanske inte tänker på men som gör stor skillnad. Som att vid en bilolycka inte närma sig någon bakifrån. Det kan leda till att eventuell skada i kotor förvärras när den skadade försöker vända sig för att se vem som kommer. Sedan gör man på vissa sätt civilt och på annat sätt om man är under strid, säger Adam Jeppsson.

Även sjukgymnaster och psykologer har delat med sig av sina kunskaper och gett soldaterna en liten uppfattning i ämnena. Uppskattat var också mötet med en veteran från Afghanistan med amputationsskador som kunde berätta om sina erfarenheter.

Ökad uthållighet för kompaniet

I och med soldaternas kompetenshöjning inom området har kompaniets uthållighet som helhet ökat. Soldaterna har tränats i att ta om hand om skadade kamrater i strid och att få dem att överleva till nästa instans för vård. De hade sedan tidigare utbildning inom området men den här utbildningen har fördjupat deras kunskaper betydligt med den mängd träning man hunnit med.

– Det var hårda krav vid examinationen med en tuff slutövning där man inte får göra misstag. Men har man hängt med under utbildningen så är det inga problem, säger Filip Persson.

För stridande enheter är det stärkande att veta att man inom gruppen kan bli omhändertagen om man skulle bli skadad. Men det är inte bara det som är det viktiga. Man måste även ha ett högt stridsvärde, och därför ingår utbildning i enkla förebyggande saker som att hålla god hygien, ta hand om sina fötter, linda stukningar, se till att alla dricker, för att ge några exempel. Alla dessa kunskaper har nu soldaterna börjat sprida inom sina respektive plutoner.

Mer avancerade övningar

För att förankra kunskaperna kommer man nu att ha mer avancerade sjukvårdsmoment på kommande övningar, det kommer Patrick Andersson, instruktör på förbandet att se till.

– Förut var det bara jag men nu när vi är fler som kan så går det att öva mer avancerade moment och driva dem längre så att stridsjukvårdarna får jobba hårdare, säger Patrick Andersson.

Utbildningen genomfördes i Eksjö och ett 20-tal soldater och officerare från Ing 2, Marinbasen, Såtenäs, Helikopterflottiljen och Försvarsmedicincentrum deltog. Deltagarna kan numera titulera sig själva som stridssjukvårdare och kommer vara en viktig del av Försvarsmaktens förmåga att omhänderta skadade under både nationella och internationella insatser.