Kunskaper som kan rädda liv!

Under veckorna 15-19 genomför ett 20-tal soldater och officerare från Ing 2, Marinbasen, Såtenäs, Helikopterflottiljen samt Försvarsmedicincentrum stridssjukvårdarutbildning i Eksjö. När den sex veckor långa utbildningen är klar kan deltagarna titulera sig själva som stridssjukvårdare och kommer vara en viktig del av Försvarsmaktens förmåga att omhänderta skadade under både internationella och nationella insatser.

Instruktörerna är av varierande bakgrund, några är officerare och legitimerade sjuksköterskor med utlandserfarenhet och några är nyblivna TOS (Taktiskt Omhändertagande av Stridsskadad) -instruktörer och även korpraler är med och utbildar.
Instruktörerna är av varierande bakgrund, några är officerare och legitimerade sjuksköterskor med utlandserfarenhet och några är nyblivna TOS (Taktiskt Omhändertagande av Stridsskadad) -instruktörer och även korpraler är med och utbildar. Foto: Christofer Carlberg/Försvarsmakten
Marinbasen i Karlskrona deltar med bland annat basskyddssoldater.
Marinbasen i Karlskrona deltar med bland annat basskyddssoldater. Foto: Christofer Carlberg/Försvarsmakten

Kursen är inne på sin tredje vecka och just nu pågår examination av taktiskt omhändertagande stridsskadad (TOS) moment 1 och 2. Under den första examinationen ska deltagarna, när de blir skadade anmäla detta, ta sig ner i skydd och applicera ett avsnörande förband, så kallat Cat Application Torniquet (CAT), på sig själva. När de har kommit ner i skydd har de 45 sekunder på sig att applicera torniquen på ett korrekt sätt, vilket inte är helt lätt med utrustning på. Under det andra momentet är man två som tar hand om en skadad kamrat och släpar denne i skydd och applicerar en torniquet, inte heller är det alla som lyckas på det första försöket.

Medan deras kamrater examineras, genomför övriga en bakomstation där de under tidskravet ska applicera sitt avsnörande förband på den kroppsdel som övningsledaren beordrar. När de är klara och torniquen gör sitt syfte, det vill säga stoppar blodflödet, anmäler de detta och övningsledningen går runt och kontrollerar och lossar på därefter på torniquen.

– Att göra ett omhändertagande av skadad under strid är både tungt och stressigt, de blivande stridssjukvårdarna får därför öva under tidspress och i situationer där deras stridsvärde är lågt. Läget kan snabbt förändras från ett omhändertagande av skadad till en stridssituation, säger Sebastian Johansson som är instruktör under kursen.