Basskyddskompaniet

Basskyddskompaniet är ett av Marinbasens insatsförband. Kompaniet ansvarar för skydd och bevakning av marina stridskrafter i och utanför våra örlogsbaser.

Funktionsövning marin bastjänst Marinbasen. Basskyddssoldater, orderskrivande, skydd av hamn. logistikförsörjning

Basskyddssoldat, skytt
Funktionsövning marin bastjänst Marinbasen. Basskyddssoldater, orderskrivande, skydd av hamn. logistikförsörjning

Basskyddssoldat, skytt
Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
orderuttag baskskyddskompaniet
utomhus maskerad


Swenex 18
Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Basskyddssoldater bevakar och skyddar en logistikförsörjning av marina fartyg.
Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Marinbasens Basskyddskompani har som uppgift att bevaka marinens fartyg var helst de befinner sig, nationellt som internationellt. Om en situation uppstår där någon obehörig misstänks finnas ombord och fartyget därför måste genomsökas är det en uppgift för kompaniet. För att göra det framgångsrikt krävs att soldaterna kan fartygen utan och innan. Något man försöker att öva så fort möjlighet ges.

Soldat vaktar ingången till fartyget.
Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Kompaniet verkar normalt i och kring örlogsbasen i Karlskrona men även vid andra, mer tillfälliga platser, längs Sveriges kust eller i utländska hamnar. Uppgiften består i att se till att området är bevakat och säkert. Uppdragen löses ofta av för uppgiften sammansatta enheter, men grunden utgörs av basskyddsgruppen. Gruppen kan förflytta sig med fordon, båt eller till fots och är utrustad med handeldvapen, understödsvapen och minor.

Vid kompaniet finns även en stabstropp, vilken ansvarar för att samband och stabstjänst fungerar, men som även hanterar logistikbeställningar.

 

Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 800
Så har vi räknat