Från rekryt till deltidssoldat

”Ni är och kommer alltid vara en del av Försvarsmakten”. Med de orden avslutade bataljonschefen veckans avslutningsuppställning som avrundade en tio månader lång utbildning för regementets nya deltidssoldater. De är nu redo att återgå till det civila men kommer förutom att vara ambassadörer för Försvarsmakten också att tjänstgöra i grönkläder på deltid.

Emma Lilienberg, transportsoldat, under en av kompaniets övningar Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I slutet av sommaren förra året ryckte ett hundratal nya rekryter in på Skaraborgs regemente. I tre månader genomförde de grundläggande militär utbildning för att sedan fördjupa sina soldatkunskaper i den fortsatta soldatutbildningen. Runt årsskiftet gick de över till befattningsutbildningar där de lärde sig sina specifika tjänster och de placerades på de kompanier som de kommer tillhöra framöver. För dem som ska vara deltidsanställda var det här sista veckan av utbildningsperioden som sammanlagt har varit tio månader lång.

Emma Lilienberg är en av dem som avslutade sin utbildning i veckan. Hon är nu färdig transportsoldat vid Tungtransportkompaniet. Hennes planer är att först ha en välbehövlig semester innan hon börjar jobba i det civila igen, som hon gjorde före inryck i Försvarsmakten. Framtiden är dock inte helt klar, med en yrkesutbildning i Försvarsmakten i meritlistan öppnar sig flera möjligheter.
– Det är lite ovisst vad det kommer att bli i framtiden men det är spännande. Just nu känns det bara bra att göra något annat och få lite perspektiv. Det känns lite konstigt för det blir en sådan förändring. Men jag ser fram emot att få vara självständig, få ta mina egna beslut. Bara en sådan sak som att bestämma vad jag ska ha på mig, avslutar Emma med ett leende.

Hur länge och hur ofta de nya deltidssoldaterna kommer att vara inne för tjänstgöring på regementet framöver varierar mellan soldaterna, beroende på behov och befattning. Bataljonschefen, överstelöjtnant Magnus Frykvall nämnde i sitt tal under den avslutande uppställningen att det förhoppningsvis blir både ofta och långa perioder. Men oavsett om det blir så eller mindre ofta och kortare perioder, påminde han deltidssoldaterna om att de oavsett vilket alltid kommer att vara en del av Försvarsmakten.